Prie­beh výstav­by nové­ho pavi­ló­nu.

[metas­li­der id=7084]

[metas­li­der id=8326 cssc­lass=“”]
[metas­li­der id=8838 cssc­lass=“”]
[metas­li­der id=8974 cssc­lass=“”]