23.05. – 10.06. 2012

 

(HAND) MADE IN ...

15. výstava textilnej miniatúry

s medzinárodnou účasťou

súčasťou výstavy bola prezentácia prác ocenených autorov z roku 2012:

Egle Ganda Bogdaniene (Litva), Velga Lukaza (Lotyšsko) a Anna Gregušová (Slovensko)

a sprievodná výstava 50 japonských umelcov

 

Kurátorka: Silvia Fedorová

 

Fotografie albumu: Andy Kozárová

Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB