29.04. – 12.05. 2013

 

POCTA MAJSTROVI PAVLOVI POTOČKOVI

 

 

Kurátor: Bohumír Bachratý

 

Fotografie albumu: Andy Kozárová
Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB