15.04. – 28.04. 2013

 

VLADIMÍR KUDLÍK

 

Žena v žene

 

Kurátor: Bohumír Bachratý

 

Fotografie albumu: Andy Kozárová
Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB