29.04. – 12.05. 2013

 

EVA BACHRATÁ-LINHARTOVÁ, DRAHOMÍR PRÍHEL, JURAJ ©UFLIARSKY

3 Variations

 

Curator: Bohumír Bachratý

 

Photos: Andy Kozárová
Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB