Spo­loč­nos­ti voľ­ných výtvar­ných umel­cov

 

Kurá­tor­ka: Dag­mar Srnen­ská

 

Foto­gra­fie albu­mu