Judi­ta Csá­de­ro­vá — Bez náz­vov

 

Kurá­tor­ka: Moni­ka Miku­šo­vá

 

Foto­gra­fie: Andy Kozá­ro­vá