Exhibitions

5.05. – 25.05. 2014

WOLFGANG HAIPL – MATERIAL IS INNOCENT

Materiál je nevinný

Materiál je nevinný, dizajnér nikdy…

Každý materiál má svoju zmyselnosť a je formotvorný.  Nie myšlienka na tvar vedie ku dobrému návrhu, ale myslenie rozumejúce materiálu.

 

Kurátori:

Veronika Kotradyová, Dušan Kočlík / Fakulta architektúry STU Bratislava

 

Fotografie albumu: Andy Kozárová