Awar­ded artists:

Slo­vak Uni­on of Visu­al Arts Pri­ze:

Mar­tin Kráľ, Pat­rik Kova­čov­ský

Grand Prix:

Kate­ři­na M. Vác­lav­ko­vá

 

Cura­tors: Dag­mar Srnen­ská, Roman Pope­lár, Bohun­ka Haj­na­lo­vá

 

Pho­tos: Andy Kozá­ro­vá