Edu­ard Antal — Šte­fan Belo­hrad­ský — Šte­fan Balázs — Dávid Čár­sky — Marian Drug­da — Oleg Fin­to­ra — Vik­tor Hulík — Štěpán Pala — Zora Palo­vá — Milo­ta Hav­rán­ko­vá — Uľja­na Zme­tá­ko­vá — Lýdia Jer­gu­šo­vá-Vyda­re­ná —  Pavol Rus­ko — Bra­ne Šir­ca — Róbert Urbá­sek — Mar­ce­la Kup­čí­ko­vá — Mária Balá­žo­vá — Peter Rol­ler

Orga­ni­ser: VEK­TO­RY­art

Cura­tor: Xénia Lett­ri­cho­vá

 

Pho­tos: Mária Balog­ho­vá