Exhi­bi­ting aut­hors:

Mem­bers of asso­cia­ti­on VEK­TO­RY­art: Mária Balá­žo­vá, Lýdia Jer­gu­šo­vá-Vyda­re­ná, Mar­ce­la Kup­čí­ko­vá, Róbert Urbá­sek

Guest: Deni­sa Rakos­ký

 

Cura­tor: Lýdia Jer­gu­šo­vá-Vyda­re­ná

 

Pho­tos: Andy Kozá­ro­vá