Slo­ven­ská gra­fi­ka – Spo­lok gra­fi­kov

Kurá­tor Zora Pet­rá­šo­vá