Orga­ni­zá­tor : Uľja­na Zme­tá­ko­vá, Lýdia Jer­gu­šo­vá – Vyda­re­ná

 

Pho­tos: Mária Balog­ho­vá