of Socie­ty of Free Visu­al Artists

 

Cura­tors: Dag­mar Srnen­ská, Len­ka Báto­ro­vá

 

Pho­tos: Andy Kozá­ro­váá