Exhibitions

11.4. – 13.5.2006

SALON 2006

Spoločnosť voľných výtvarných umelcov

11.4. – 13.5.2006
Koncepcia: Bohumír Bachratý

Photos: Mária Baloghová