0 k 135. výro­čiu naro­de­nia dvoch archi­tek­tov — pred­se­dov S.V.U. Mánes

 

Kurá­tor: Tomáš Novot­ný

 

Foto­gra­fie albu­mu: Andy Kozá­ro­vá