Exhi­bi­ti­on of Yuka Kawai — awar­ded visu­al artist from 2009 ZOOM exhi­bi­ti­on

Solo col­lec­ti­on of awar­ded visu­al artists from last year:  Mária Hro­ma­do­vá,  Blan­ka Šper­ko­vá, Ľubo­mí­ra Abra­há­mo­vá.

 

Cura­tors: Sil­via Fedo­ro­vá, Eri­ka Gre­gu­šo­vá

 

Pho­tos: Andrea Kozá­ro­vá