Cyk­lus výstav

veno­va­ný 100. výro­čiu naro­de­nia hudob­né­ho skla­da­te­ľa

Orga­ni­ser: EPLIDA Art Sup­port

 

Pho­tos: Mária Balog­ho­vá