Orna­men­tum Novum – Zdru­že­nie šper­ká­rov AURA

Kurá­tor Ágnes Sch­ramm