Exhibitions

3.11. – 30.11. 2011

MONTH OF PHOTOGRAPHY – Kameraphoto Diary of the Republic

Kameraphto – Diary of the Republic

 

Denník republiky – Súčasná portugalská fotografia

 

Kurátor: Rui Prata