Awar­dee of the exhi­bi­ti­on “Inter­pre­ta­ti­on of rea­li­ty — Art 2007”

Orga­ni­ser: Zdru­že­nie his­to­ri­kov moder­né­ho výtvar­né­ho ume­nia

Cura­tor: Dag­mar Srnen­ská

 

Pho­tos: Mária Balog­ho­vá