PALI SUSA and CLIMBER´S, the cre­a­ti­ve group  — IVONA ŽIRKOVÁ, JÁN GEJDOŠ a ŠTEFAN PAPČO

Cura­tor: Roman Pope­lár

Pho­tos: Mária Balog­ho­vá