Exhibitions

29.04. – 12.05. 2013

EVA BACHRATÁ-LINHARTOVÁ, DRAHOMÍR PRÍHEL, JURAJ ŠUFLIARSKY

3 Variations

 

Curator: Bohumír Bachratý

 

Photos: Andy Kozárová