Orga­ni­zá­tor: Slo­ven­ské cen­trum dizaj­nu

 

Pho­tos: Mária Balog­ho­vá