Cura­tor: Lýdia Jer­gu­šo­vá — Vyda­re­ná

 

Pho­tos: Mária Balog­ho­vá