Exhibitions

13.10. – 30.10. 2011

BIENNIAL OF APPLIED ARTS

V tomto ročníku bienále pristúpila Slovenská výtvarná únia k realizácii podujatia ako medzinárodného projektu. K domácim a českým výtvarníkom sme pozvali aj umelcov z Poľska a Maďarska. Týmto krokom sa vlastne začína napĺňať náš ambiciózny plán, ktorého prvým stupňom je prítomnosť hostí z krajín V4. Zároveň už pri príprave druhého ročníka bienále v roku 2009 sme uvažovali dať priestor na výstave aj výtvarníkom, ktorí nie sú členmi SVÚ a tak sme prednostne pozvali najmä predstaviteľov mladej generácie.

 

Ocenení autori:

Cena Slovenskej výtvarnej únie:

Elena a Martin Gregušovci

Mimoriadna Cena Slovenskej výtvarnej únie (za prínos v oblasti úžitkového umenia):

Jozef Sušienka 

 

Kurátorky: Ágnes Schramm, Mária Nepšinská

 


Fotografie albumu: Andrea Kozárová