Orga­ni­ser: Slo­ven­ská výtvar­ná únia

Cura­tors: Bea­ta Jab­lon­ská, Kin­ga Sza­bó­o­vá

Artists: 

  1. Bla­žo, M. Bro­oš, D. Čár­sky, J. Čer­ná-Kor­ko­šo­vá, O. Dubay ml., M. Filo­vá, E. Ful­ka, M. Ful­ko­vá, M. Gavu­la, T. Hoj­čo­vá, M. Hnat, M. Hro­ma­do­vá, K. Jura­šek, K. Kos­zi­ba, P. Kráľ, V. Kud­lík, R. Makar, K. Munk-Matuš­tí­ko­vá, S. Miky­ta, J. Muži­la, P. Pecha, P. Rol­ler, Z. Rudav­ská, D. Seke­la, S.Sekelová, J. Srna, P. Struč­ka, S. Šal­ko, J. Šim­ko­vá, E. Tká­či­ko­vá, J. Vachá­lek, B. Vota­vo­vá

 

Awards:

GRAND PRIX:       Klau­dia Kos­zi­ba

AWARD OF SVÚ:  Svä­top­luk Miky­ta

AWARD OF SVÚ:  Mária Ful­ko­vá

 

 

Under the Aus­pi­ces of:

H.E. Ivan Gaš­pa­ro­vič, the Pre­si­dent of the Slo­vak Repub­lic

 

Pho­tos: Mária Balog­ho­vá