GRAND PRIX — Tibor Uhrín

Award of the Slo­vak Uni­on of Visu­al Arts — Andrea Péz­man a Kris­tý­na Špa­ni­he­lo­vá

 

THREE PRICES

 

Cura­tors: Sil­via Kli­máč­ko­vá, Zuza­na Labu­do­vá, Mária Nepšin­ská

 

Pho­tos: Andrea Kozá­ro­vá