Exhibitions

18.04. – 30.05. 2008

Anima mundi / Soul of Universe

Organiser: Ágnes Schramm, Združenie šperkárov AURA

Curator: Mária Nepšinská

Photos: Mária Baloghová