Orga­ni­ser: Ágnes Sch­ramm, Zdru­že­nie šper­ká­rov AURA

Cura­tor: Mária Nepšin­ská

Pho­tos: Mária Balog­ho­vá