Exhibitions

05.02. – 28.02. 2008

A Fresh New Virus Founded

Katedra maľby – Fakulta výtvarných umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fotografie albumu: Mária Baloghová