Exhibitions

29.10. – 07.11. 2009

8 ŽIEN

Mária Žilíková, Jana Farmanová, Mária Machatová, Ria Kmeťová, Erika Szoke, Eva Reháková, Anabela Žilíková, Zora Staššová

 

Kurátorka: Eva Kapsová

Organizátor: N´89

 

Fotografie albumu: Mária Baloghová