Mária Žilí­ko­vá, Jana Far­ma­no­vá, Mária Macha­to­vá, Ria Kme­ťo­vá, Eri­ka Szo­ke, Eva Rehá­ko­vá, Ana­be­la Žilí­ko­vá, Zora Staš­šo­vá

 

Kurá­tor­ka: Eva Kap­so­vá

Orga­ni­zá­tor: N´89

 

Foto­gra­fie albu­mu: Mária Balog­ho­vá