Členovia

ART KLUB 60+8

BARINKA Jozef

BENDŽELA Martin

BENDŽELOVÁ Nasťa - Predsedníčka

ČECHOVSKÝ Vojtech

HANÁK Ľudovít

HANÁKOVÁ Yvonna

HOLLÁ Emília

CHOVANCOVÁ Anna

ILAVSKÝ Jozef

HORVÁTHOVÁ Františka

JURANITS Georg E.S. (Juranič Juraj)

KRUŽLICOVÁ – BREZÁNYOVÁ Terézia

MATEJKA Fedor

MIKOVÁ – PODHRADSKÁ Mária

MIKŠÍK Pavol

PRUDIL Karol

PRUDILOVÁ Ľubica

ŠTOLCOVÁ Lýdia

WITZOVÁ Veronika

MILADINOVÁ Kostadinka

Nekmeňoví členovia:

BACHRATÁ – LINHARTOVÁ Eva

POLONSKÝ Marián

A - R

BOČKAY Milan

BOČKAYOVÁ Klára

KORDOŠ Vladimír

LAUBERT Otis

MEŠKO Marian

MINÁRIK Igor - Predseda

ARS for ART

ČEPA Jana

MOHROVÁ Gabriela

KLÖCKLEROVÁ Patrícia

ARTTEX - klub textilných výtvarníkov

BALÁŽIKOVÁ Marta

BOJOVÁ Alžbeta

FÜKÖ Mária Antónia

JURÁSOVÁ Eva

HOLAŇOVÁ Anna

HORÁKOVÁ Iveta

KLEINERT Dana

KOSOVÁ Daniela

KRIVOŠOVÁ Jana

KRIŽAN Milan

KUZMOVÁ Katarína

MAREK Daniel

MOJŽIŠOVÁ CIGÁNOVÁ Zuzana

PAVLIK Josefine

PEJCHALOVÁ Dana

PORUBOVIČOVÁ Anna

SLÁDKOVÁ PAŠTÉKOVÁ Dominika

SUCHALOVÁ HARICHOVÁ Ľubica - predsedníčka

ŠÁNSKÝ Zdeněk

VEREŠOVÁ Gabriela

Nekmeňoví členovia:

BACHRATÁ – LINHARTOVÁ Eva

BEKENIOVÁ-KVIETIKOVÁ Katarína

GRÉDIOVÁ SLÍŽOVÁ Lídia

KOMPÁNKOVÁ Zora

REHOROVSKÁ Renáta

RÉVAYOVÁ LICHARDUSOVÁ Daniela

VYCHODILOVÁ Ida

Ateliér.EM

CÍSAŘOVSKÝ Petr

FEKETE Lea

HANZLÍČEK Martin

HOFFSTADTER Ján

HORA René

CHMELOVÁ Zuzana

KISSOCZY Katarína - Predsedníčka

KISSOCZY Radovan

KOYŠOVÁ Patrícia

ŘÍHA Vladimír

SLÁDEK Anton

ŠVOLÍK Miro

TRIZMA Rasťo

TROSKÓ Dionýz

VARGA Kamil

VERNER Martin

WEISSLECHNER Karol

Nekmeňoví členovia:

NEPŠINSKÁ HRIEŠIK Mária

ŠEBOVÁ Eva

AURA - združenie šperkárov

BABJAKOVÁ Lucia

BARTKOVÁ Lucia

BERKESOVÁ Klára

BEZÚCH Matej

CEPKA Anton – čestný člen

ĎURIANOVÁ Andrea

FLACHÉ Juraj

GRAUS-RUDAVSKÁ Zuzana

HORBANOVÁ-KAŠIČKOVÁ Hany

HOBOR Jozef

HOBOROVÁ Jaroslava

HORNYÁK Marian

HUMAJ Peter

JAMRICHOVÁ Barbora

KIŠŠ Matúš

KORKOŠOVÁ Marcela

KOVAĽOVÁ Mária

MIKULÍKOVÁ Annamária

MINÁRIKOVÁ Martina

MÜNZKER Viktória

NEPŠINSKÁ HRIEŠIK Mária - Predsedníčka (nepsinska@yahoo.com)

ONDRUŠOVÁ Slavomíra

PLIŠNÁKOVÁ-RAKOVÁ Eva

PREKOP Pavol

SAJKALA Ján

SIPOSOVÁ Katarína

ŠPANIHELOVÁ Kristýna

UHROVECKÁ Veronika

WARENICHOVÁ Tatiana

ŽÁKOVIČ Ivan

INDIVISUAL

BUBÁN Stanislav

ČÁRSKY Dávid

ČÚZYOVÁ Silvia

KAZMUKOVA Eta

KŘÍSTEK Dušan

KŘÍSTEK KOZÁROVÁ Andrea

KUZMOVÁ Jana

MAKAR Róbert - Predseda (makar@vsvu.sk)

MICHALIČ Pavel

MRÁZ Miloslav

OSLEJ Štefan

PLOCZEK-LAZURI Eva

RYBJANSKÝ Branislav

ŠEVČIK Patrik

VÁCLAVKOVÁ Kateřina

KATEDRUM - združenie pre umenie

BARTKO Ján

GREŠLÍK Vladislav - Predseda

ONDO Jaroslav

TOKÁR Michal

ZBOJAN Martin

ŽIDÍK ŽIVČÁKOVÁ Ivana

KOPA

GAJOVÁ Anna - Predsedníčka

MRAVEC Rastislav

SIMKOVÁ SOKOLOVÁ Nikol

STAVIŠČÁK Jaroslav

ZUBALOVÁ Mária

Nekmeňoví členovia:

SIMKOVÁ Anna

JAZYKOV Alexander

MAMSZE - spolok maďarských tvorivých umelcov na Slovensku

BARTALNÉ SZAMARÁNSZKY Emőke

BOTT Mária (Maya)

BUGYÁCS Sándor

CSÉMY Éva

CSÉMY Krisztián

CSÉMY Olivér

CSÓTÓ László

CZAFRANGÓ Sylvia

DOLÁN György

DUNCSÁK Attila

FECSÓ Szilárd

FERDICS Béla

GÁSPÁR Péter

GODÁNY Sándor

IVÁN Péter

KISS Márta

KOPÓCS Tibor - Predseda

KOVÁCS Csonga Anikó

KOVÁCS Éva

KOVÁCS Zsuzsa

LIPCSEY György

LITOMERICZKY Nándor

LŐW Attila

MAG Gyula

MIGLINCZI Éva

PETRLA Ferenc (senior)

POMOTHY László

PUKKAI Judit

SIMON Anikó

SZABÓ Krisztián

SZILVA József

ŠMÍDOVÁ HORVÁTH Klára

TAKÁCS János

TOMOVICS Marianna

VARGA György

VÉGH Éva

WIRTH (Molnárné) Rozália

Čestní členovia:

MIGLINCZI Éva

VIRÁG Jenő

N'89

BELEROVÁ Soňa

DOBIŠ Jozef

HERODEKOVÁ-ŽILÍK Mária

HUŇADY Ján

KAPSOVÁ Eva

MACHATOVÁ Mária

MARCIŇA Milan

RÉCKA Adriana

SZALAI Daniel

ŠIROKÝ Viliam

ŠULÍK Viliam

Obec reštaurátorov Slovenska

kancelária: Lermontovova 8, 811 05 Bratislava Tel/fax: 02 5441 9811
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Štatutár: Mgr. art. Juraj Puškár puskar.restauro@mail.t-com.sk

Zástupca štatutára: Mgr. art. Jána Hromada hromada@afad.sk

BARINKA Jozef

BATHORYOVÁ Rosanna

BENICKÁ Erika

BERNÁTHOVÁ Mária

BEZÁK Miroslav

BIDELNICOVÁ Mária

BIRKUŠOVÁ Sylvia

BORKOWSKA Monika

BOROŠ Rudolf

BRIMICHOVÁ Milota

BURIANOVÁ Barbara

CÁP Ľubomír

CSÜTÖRTÖKI Ondrej

CUPEROVÁ-ILAVSKÁ Svetlana

ČAMBAL Pavol

ČERNÁK Miroslav

ČERVEŇOVÁ Lenka

ČESLA Alexander

ČIERNY Ľubomír

DAVIDSON Barbara

DOBOŠOVÁ Andrea

DORICA Jozef

ĎURICOVÁ Mária

ĎURIŠKA Roman

DUŠKOVÁ Jana

FEČO Ján

FILOVÁ Dorota

FILO Ján

FLAJŽÍK Milan

FLAUGNATTI Mário

GABČOVÁ Veronika

GALAMBOŠ Ivan

GÁLIKOVÁ Eva

GATIALOVÁ Magdaléna

GAZDÍK Ján

GAZDÍK Vladimír

GERMEKOVÁ Gabriela

GIAČ Adrián

GOMBOŠ Peter

GREGOROVÁ Lucia

GREGOVÁ Anna

GREGUŠ Milan

HAASZOVÁ-HRADSKÁ Brigita

HAGARA Dušan

HAVASI Ivan

HEBERTOVÁ Nora

HETMINSKA-MARCIŇOVÁ Zuzana

HOFFSTÄDTER Bedrich

HOFFSTÄDTEROVÁ DOSTÁLOVÁ Petra

HOLOMAŇ Marek

HORŇÁKOVÁ Mária

HOVORIČ Igor

HRACHOVSKÝ Peter

HROMADA Ján

HROMO Pavol

CHAMUTI Elo

CHAMUTI Ladislav

CHMELOVÁ Ľubica

CHOVANOVÁ Zuzana

ILLÉŠ Róbert

IVAN Ondrej

JAKABOVÁ Zuzana

JANDA Ján

JANŠTO Miroslav

JASAŇOVÁ Jana

JURČOVÁ Silvia

KAISEROVÁ Eva

KAPIŠINSKÁ Zuzana

KAPUSTA Matej

KAVECKÁ Jana

KELEŠI Marián

KLECH Jozef

KOCKA Štefan

KOMENDOVÁ Zuzana

KOREŇ Peter

KOSMEL Milan

KOVAĽ Štefan

KOŽELA Stanislav

KRAJČO Juraj

KRAJČOVÁ-HOLLÁ Dana

KRAJČOVIČOVÁ Jana

KRIŽANOVÁ Jana

KRIŽANOVÁ Zuzana

KRKOŠOVÁ Kamila

KUC Ľubomír

KUCMAN Tomáš

KUČERÁKOVÁ Monika

KUTNÝ Martin

KUŽIDLO Jozef

KVASNICA Boris

LACKO Rudolf

LACKOVÁ Miroslava

LAJDA Stanislav

LIPKOVIČOVÁ Andrea

LIPTÁK Ondrej

LONGAUEROVÁ Mária

LOŽEKOVÁ Natália

LUPTÁK Jozef

LUPTÁK Tomáš

MACKOVÁ Miroslava

MADĚŘIČOVÁ Zuzana

MATÁK Juraj

MERCELL Róbert

MÉSZÁROŠOVÁ-KRUKOVSKÁ Irina

MÉZES Arpád

MIKLÁNEK Rastislav

MIKULÁŠ Martin

MINTÁL Jozef

MIŠÍK Peter

MITROVÁ Nora

MITZOVÁ Eva

MLÍCH Štefan

MOLNÁR Tomáš

MORÁVKOVÁ Dagmar

MOTTLOVÁ Eva

MUNDIER Jozef

MÝTNIK Vojtech

NEMEC Milan

NIKITINOVÁ Tatiana

OKŠA Albín

ORTH Martin

OVSIANKA Tomáš

OVSIANKOVÁ Alexandra

PAKAN Ján

PATSCH Ján

PAVLOVSKÝ Ladislav

PIVOVARČI Ján

PLEKANEC Vladimír

PLEKANEC Vladislav

POLGÁR Miroslav

POLIAKOVÁ ADDOVÁ Michaela

POLJAK Štefan

POOROVÁ Soňa

PORUBČIN Jozef

PORUBOVIČ Jozef

PÓS-GAJDOŠOVÁ Gabriela

POŠTEK Ľubomír

PREISOVÁ Zuzana

PUŠKÁR Juraj

RAŠKA Ján

RODZENÁK Pavol

SABO Ľubomír

SALAMONOVÁ Dana

SCHNITZEROVÁ Katarína

SCHREIEROVÁ Zlatica

SCHVARTZ Peter

SIKORIAK Ján

SILÉŠ Juraj

SIVÁŇ Štefan

SIVÁŇOVÁ Dana

SLATKOVSKÁ Zuzana

SLÚKA Miroslav

SOLÁRIK Jaroslav

SOPČÁKOVÁ Oľga

STAUDT Michal

STOJKOVOVÁ Katarína

SVETKOVÁ Anna

SZEMZO Robert

SZÉKELY Ladislav

ŠAMKOVÁ Alexandra

ŠEFČÍK Viktor

ŠEVČÍK Andrej

ŠICHMAN Ladislav

ŠIMÚN Ján

ŠKANDÍK Ivan

ŠKANDÍKOVÁ Eva

ŠKVARIL Ľubomír

ŠKVARILOVÁ-PECHÁČKOVÁ Štefánia

ŠMIGROVSKÝ František

ŠPAK Milan

ŠPANOVÁ Aneta

ŠTIKAR Miroslav

ŠTROMPACH Ľudovít

ŠTROMPACHOVÁ Šarlota

ŠTURDÍK Sergej

ŠULÍKOVÁ Alexandra

ŠURIN Miroslav

TARAJČÁKOVÁ Jarmila

TREPÁČ Stanislav

VILÍM Bohuš

VIŠVÁDER Vladimír

WEHLEND Ľuba

ZDRAVECKÁ Anna

ZOZUĽÁKOVÁ Ludmila

ŽILÍKOVÁ Terézia

PER SPECTRUM

ARANYÁSZ Zita

DROTÁR Jaroslav

GREGOR Karol

GREGOROVÁ Anna - Predsedníčka

GREJTÁKOVÁ Lucia

HAUSOVÁ Anna

JAZYKOV Alexander

JURAŠEK Kamil

KALIŇAKOVÁ Zuzana

KOCÁK Peter

KOTAL Rastislav

ROCHLITZ Daniel

ROCHLITZOVÁ Katarína

SOSA ORTIZ Luis Eduardo

SRVÁTKA Dušan

ZELINKA Ján

PRO SCENA - Slovenská scénografická spoločnosť

BALOGHOVÁ Ľubica

BEZÁKOVÁ Helena

CERMAK-SIMAKOVA Karola

CIGÁNKOVÁ Dorota

CIGÁNOVÁ Anna

CILLER Jozef

ČANECKÝ Peter - Predseda

DAUBRAVA Jaroslav

DAUBRAVA Miroslav

DUCHOŇOVÁ Gabika

FÁBRY Juraj

FARKAŠOVÁ Eva

FORMÁNKOVÁ HAVRANOVÁ Zuzana

FERENČÍK Milan

HABLÁK Rastislav

HANÁKOVÁ Danica

HOLKOVÁ Katarína

HOLLÝ Marek

HUDEKOVÁ Zuzana

IVANČÍK Erik

JANKU Peter

JARJABKOVÁ Ľubica

KAANOVÁ Soňa

KADLEČÍKOVÁ Lenka

KLEINOVÁ Eva

KOVALČÍKOVÁ Katarína

MALCOVÁ Zuzana

LAJCHA Ladislav

MARTINOVIČOVÁ-FIFÍKOVÁ Jana

PERGER František

PIETOR Miloš

RÁCOVÁ Eva

RJACHOVSKÝ Roman

SOTAK Dušan

STANKOVÁ Eliška

SUCHÁNEK Vladimír

ŠAFÁRIK Marek Gašpar

ŠIMUNOVÁ Naďa - Sekretariát a komunikácia

VACHÁLKOVÁ Simona

VALEK Jaroslav - Podpredseda

VÁROSSOVÁ Ľudmila

VEĽKÁ Natália

WURFL Lukáš

ZAVARSKÝ Ján

ZUBAJOVÁ Mária

ZUBAJOVÁ Silvia

Nekmeňoví členovia:

ŠÁNSKY Zdeněk

ŠILBERSKÁ Mária

Spolok C+S

BISTIKA Helmut

BRONIŠEVSKÝ Vladimír

BURDZY Marek

FLEISCHMANNOVÁ Galina

JURÍN Ondrej

LIPKOVIČ Peter - predseda

LIPKOVIČOVÁ Andrea

SZYSZLAK Renata

ŠEVČÍK Viktor

TURCSÁNYI František

UCHMAN Magdalena

ZELENÁ Júlia

VOLOŠČUKOVÁ Edita

SVVU - Spoločnosť voľných výtvarných umelcov

ANGELOV Martin

BACAO Sergio

BACHORÍK Otokar

BACHORÍK Otto

BACHORÍK Slavomír

BACHRATÁ - LINHARTOVÁ Eva

BACHRATÝ Bohumír

BARTOŠÍKOVÁ Oľga

BÁTOROVÁ Lenka

BENCE Alexander

BERGER Ladislav

BEZÚROVÁ - MOŠKOVÁ Jitka

BIDELNICA Daniel

BIDELNICOVÁ Mária

BOBOTA Štefan

BORŠOVSKÁ - NEMCOVÁ Anna

BOTEK Andrej

BOTEKOVÁ AUGUSTÍNOVÁ Zuzana

BREZINA Slavomír

BREZINOVÁ Slávka

BUBAN Štefan

ČERNY Ladislav

ČUTEK Juraj

DJURAČKA Martin

DOGANOVA Radostina

DRAHOŠ Alojz

DRUGDA Marián

DUBAY Orest ml.

DUBAYOVÁ Ruth

ĎURIŠOVÁ Veronika

DZIANOVÁ Alena

FABRICIOVÁ Ľubica

DZUREK Martin

FAŠKO Igor

FILKOROVÁ Ivana

FLAK Stanislav

FULIEROVÁ Květoslava

FULKA Emil

GAJDOŠ Ladislav

GALKO Anton

GALKOVÁ Anna

GÁLY Katarína

GAVULA Michal

GREČNER Dušan

GREGUŠ Milan

GREJTÁKOVÁ Lucia

HARANGOZÓ Stanislav

HERÉNYI Ivan

HERÉNYIOVÁ Soňa

HORÁK Peter

HYBALOVÁ - OVŠÁKOVÁ Jana

CHABADOVÁ Marta

JAKUBIŠIN Peter

JELÍNEK Bohdan

KALICKÝ Eduardo

KÄST Helmut

KÄSTOVÁ-BURGEROVÁ Blanka

KELLENBERGER Martin

KOLČÁKOVÁ Běla

KOLČÁKOVÁ Karina

KOLENČÍK Vojtech

KOLENČÍKOVÁ Tamara

KOLESÁROVÁ Světlana

KOLLÁRIK Stanislav

KOLLÁROVIČOVÁ Slávka

KONDÁČ Ján

KOVALČÍKOVÁ Mária

KRAL Martin

KRÁĽ Pavol

KRÁLIK Svetozár

KRALOVÁ Violeta - predsedníčka

KUBÍČKOVÁ Jana

KUDLÁČ František

KUDLÍK Vladimír

LEBIŠOVÁ Lucia

LUKÁČ Milan

MALOVECKÁ Ľubica

MEREŠ Ján

MEZŘICKÝ Jiří

MIKUS Blažej

MIKUŠ Stanislav

MIKUŠOVÁ Zuzana

MITROVÁ Nora

MODROVIČOVÁ Magdaléna

MOLNÁR Alexander

MONCOĽOVÁ Jana

MOŤOVSKÝ Boris

MÓZER Ján

MUCHOVÁ Cleopatra

MRAVEC Dušan

NAGYOVÁ Marcela

NAHÁLKA Vladimír

NEMEČEK Robert

NEUMANNOVA Zuzana

PACÚCH Dušan

PAUKO Peter

PAULEOVÁ - SOLÁROVÁ Martina

PAULOVIČOVÁ Barbora

PAVLOVIČOVÁ Marína

PAVÚKOVÁ Elena

PETRÍK Vladimír

PIAČKA Igor

PIAČKOVÁ Júlia

PRIBIŠ Miroslav

PRÍHEL Drahomír

PRUKNEROVÁ Milada

PRUŠKOVÁ Jana

RAČKO Martin

RADEV Miroslav

RAPPENSBERGEROVÁ Naďa

RÉVAYOVÁ-LICHARDUSOVÁ Daniela

RIVERO Maria Jesus

SARVAŠOVÁ Iveta

SEKELA Dušan

SEKELOVÁ Silvia

SEMIANOVÁ Jana

SCHUBERTOVA Dana

SOJKA Peter

SRNA Jozef

SRNENSKÁ Dagmar

STRACHOTA Jiří

STRASSNER Gabriel

STUDENÝ Michal

SZABOVÁ Katarína

ŠICHMAN Ladislav

ŠICHMANOVÁ Patrícia

ŠIMANOVSKÝ Vladimír

ŠIMURDA Miloš

ŠTORCELOVÁ Laura

ŠTULLER Jaroslav

TARASOVÁ Irena

TEKEĽ Vasilij

TIHANYI Jozef

TÍLEŠOVÁ Gabriela

TOMANOVÁ Iveta

TUROŇ Július

TVRDOŇ Július

TYKOVÁ Danica

UHNÁR Peter

URBANOVÁ Emília

VANKO Miloš

VEĽKÁ Jarmila

VESTENICKÁ Renáta

VOJTÁŠEK Alexej

VOTAVOVÁ Blanka

YAKUSHEV Sergey

ZAJAC František

ZHANG Daniela

ZHANG Paulo

ZMETÁKOVÁ Uľjana

ŽITŇAN Marek

T.R.Y

BEKÉNIOVÁ-KVIETIK Katarína - predsedníčka

KOMPÁNKOVÁ Zora

REHOROVSKÁ Renáta

TxT - združenie textilných výtvarníkov

ABRAHÁMFYOVÁ Ingrid

BIRKUŠOVÁ Sylvia

BISKUPSKÁ Litwinowiczová Remígia

BOHATOVÁ Anna

BORODAJKEVYČOVÁ Dária

BORŠOVSKÁ - NEMCOVÁ Anna

BOTEKOVÁ Zuzana

BRANIŠOVÁ Zuzana

BROOŠ Miroslav

CEPKOVÁ Blanka

ČERNÁKOVÁ Viera

ČIERNIKOVÁ Silvia

ČIRIPOVÁ Nikola

FEDOROVÁ Silvia

FULKOVÁ Mária

GERBOCOVÁ Beáta

GREGUŠOVÁ Barbara

GREGUŠOVÁ Elena

GREGUŠOVÁ Erika - Predsedníčka

HAASOVÁ Iveta

HAMAROVÁ Jana

HANÁKOVÁ Margita

HAVERLOVÁ - HRČKOVÁ Elena

HODASOVÁ Emília

HOLODOVÁ Linda

HROMADOVÁ Mária

HROMADOVÁ Zuzana

CHUDÁ Martina

KLŐCKLEROVÁ Patrícia

KOLČÁKOVÁ - ROTHENSTEIN Karina

KRATOCHVÍL Martin

KURČÍKOVÁ Henrieta

KYTKOVÁ Daniela

LACKOVÁ Miroslava

LACHOVÁ Andrea

LANGEROVÁ Tereza

LAZÁRKOVÁ - TRIZULJAKOVÁ Pavla

LONGAUEROVÁ Mária

MÁDEROVÁ Jana

MATERÁKOVÁ Miriana

MELČÁKOVÁ JUNEKOVÁ Věruna

MIHÁLIKOVÁ Iveta

MINÁRIKOVÁ - CISÁROVÁ Eva

MLYNARČÍKOVÁ Marianna

NOVODOMCOVÁ Júlia

ONDREJKOVÁ Zuzana

PEKÁROVÁ Ada

PEUCH Barbora

SABOVÁ Júlia

SADILKOVÁ Soňa

SIMKOVÁ Anna

SLÍŽOVÁ Lívia

SZALAI Daniel

ŠILBERSKÁ Mária

ŠUJANOVÁ - GREGUŠOVÁ Zuzana

VONKOMEROVÁ Andrea

VYCHODILOVÁ Ida

ZAUJECOVÁ Jana

Nekmeňoví členovia:

ČELLÁROVÁ - SCHREIEROVÁ Zlatica

GRAUS - RUDAVSKÁ Zuzana

POÓROVÁ Soňa

REHOROVSKÁ Renata

Združenie keramikov Slovenska

BALÁŽOVÁ Edita

BANÁŠOVÁ Mária

BREZIANSKA Sylvia

ČEPIŠŠÁKOVÁ Andrea

ČERNÁ - KORKOŠOVÁ Jana

ČERVÍKOVÁ Jana

ČTVERÁKOVÁ Libuša

FABIÁNOVÁ Lucia

HABOVÁ Rozália

HANKO Milan

HOLEŠOVSKÝ Ilja

HORVÁTHOVÁ Anna - Predsedníčka

HOŠŠOVÁ Paulína

KORKOŠ Otto

KUŠÍK Michal

KUTÁKOVÁ Adriena

LIZÁKOVÁ Lucia

LUNTNEROVÁ Bernardína

LUPTÁKOVÁ Gabriela

MARKOVIČOVÁ Ivica

MICHALKO Ľubo

MOLČÁNYOVÁ ZDRAVECKÁ Mária

ORIŠKO Štefan

PLOČICOVÁ Veronika

PODSTRELENCOVÁ Milica

SELINGEROVÁ Veronika

SRNÍKOVÁ Eva

SUŠIENKA Jozef

ŠEBOVÁ Eva

ŠEVČÍK Ján

VIDROVÁ Ivica

Združenie medailérov Slovenska

BALOGHOVÁ Mária

BARINKA Jozef

BELOHRADSKÁ Ľubica

BROGYÁNYI Milan

BUKOVSKÝ Peter

ČERNÁ - KORKOŠOVÁ Jana

DARÁZSOVÁ Rozália

DRAHOŠ Alojz

DURBÁK Vladimír

ĎURIAN Ondrej

DUŠENKOVÁ Eva

FIALA Anton

GÁBRIK Anton

GÁSPÁR-ILLÉŠOVÁ Gabriela

GRNIAKOVÁ Erika

HAAS KIANIČKA Daniel

HARMÁDYOVÁ Eva

KAMHALOVÁ Magdaléna

KÁROLY Pavel

KORKOŠ Ján

KOVAČOVSKÝ Patrik

KOŽUCH Milan

KRÁLIK Dušan - predseda

LUGÁR Roman

LUKÁČ Milan

MITURA Kliment

MÓZA Ľuboslav

NOVOTNÝ Štefan

POLDAUFOVÁ Mária

POLONSKÝ Marián

RONAI Branislav

RONAI Miroslav

ŘEHÁK Ivan

SAPARA Juraj

SNOPKOVÁ Ladislava

SVITANA Imrich

SZILVA Emőke

SZILVA Helena

ŠOMRÁKOVÁ Natália

VIKA Alexander

Združenie 1. mája

ĎURECHOVÁ Silvia

GAGAČOVÁ Silvia

GINDL Tomáš

GINDLOVÁ Barbara - Predsedníčka

HAVLÍK Milan

CHMELOVÁ Zuzana

KLEINOVÁ Viera

OPRŠAL Jerguš

OPRŠAL Juraj

POLÁČKOVÁ Katarína

POLJOVKA Boris

POLJOVKOVÁ Tatjana

UHRÍN Tibor

VESELSKÁ Helena

Združenie slovenských profesionálnych fotografov

ÁBEL Svetozár

ÁČ Peter

BAČA Vladimír

BAGI Peter

BARTOŠ Juraj

BERO Rastislav

BLAŽO Pavel

BLONSKI Tomáš Agat

BORSKÝ Tibor

BREIER Pavol

BREZA Peter

BROGYÁNYI Daniel

CEPKOVÁ Petra

CSÁDEROVÁ Judita - Predsedníčka

ČEŇKOVÁ Emília

DEMUTH Karol

FIALA Anton

FIFÍK Juraj

FLEISCHER Juraj

GREGUŠ Martin

HAAS Peter W.

HOJČOVÁ Tatiana

HOJSTRIČOVÁ Jana

HULKA Jaroslav

CHRIAŠTEĽOVÁ Ľubica

JANEK Pavel

JURANITS Georg E.S. (Juranič Juraj)

KÁLLAY Martin

KARÁSEK Peter

KMINIAKOVÁ Daria

KOCHOL Dušan

KOLENČÍK Juraj

KOSTROŇ Ivan

KOŠUTHOVÁ Elena

KOVÁČOVÁ Monika

KRÁLIK Juraj

KRÍŽIK Ján

KUBÍČEK Jozef

LABOŠ Ľubomír

LAPITKOVÁ Zuzana

LENDEL Rudolf

MANINA Tomáš

MARENČÍN Martin

MARKO Pavol

MARKOVIČOVÁ Veronika

MELUŠ Pavol

MIKUŠOVÁ Monika

NEMEC Fedor

PATOČKOVÁ Ingrid

PAVLÍK Branislav

PECHA Pavel

POLÁK Ján

PROCHÁDZKA Peter

RAPOŠ Ľubomír

REDLINGER Leopold

SAPAROVÁ Silvia

SEDLÁK Jozef

SCHRÁMEK Juraj

SLÁDEK Anton

SLIVKA Dušan

SMEJKAL Pavel Maria

STACHO Lubo

STESKÁL Rudolf

STRIEŠ Ján

STRUHÁR Ladislav

ŠEBESTOVÁ Jana

ŠIMEČEK Peter

ŠIMKOVÁ Jena

ŠIMONČÍK Peter

ŠKANDÍK Tibor

ŠURKALA Jaroslav

TOMÍK František

TÓTH Lehel

TUPTA Vladimír

VANČO Filip

VANČO Miroslav

VAVREK Vladimír

VOJČEK Alexander

VOLOŠIN Vladimír

ZACHAR Daniel

ZACHAR Daniel Jr.

ZACHAROVA Valéria

ZEMIAR Bohuslav

ŽIAK Jaroslav

ZPDS - združenie priemyselných dizajnérov Slovenska

www.zpds.sk

BERGER Michal

DIDOV Ivo

ELIÁŠ Ondrej

FINTOROVÁ Ľudmila

HERIBAN Peter

JELENČÍK Branislav - Predseda

KELLO Lukáš

KRČMÁR Karol

MENKYNOVÁ-SAXOVÁ Anna

MENKYNOVÁ Jana

MIKLOŠKA Maroš

SCHEINER Martin

SCHMIDT Maroš

THURZO Pavol

TOBOLOVÁ Barbora

VIŠŇOVSKÝ Marián

WEISS Eduard

WOLFHART Peter

ZUZIAK Marcel

ZVUZS - združenie výtvarných umelcov západného Slovenska

ANTALÍK Jozef

BAJER Stanislav

BALLÓ Andrea

BLAŠKOVIČ Eugen

BLAŠKOVIČOVÁ Natália Adamek

BLAŽEK Pavol

BOLEDOVIČOVÁ Monika

ČANIGA Ivan

ČERNUŠÁK Peter

DOČOVÁ Magdaléna

DUSÍK Jozef

ENZOE NAGY Zoltán

GÜNTHER Erika

GASPER LUDIKOVÁ Helena

HADVIGOVÁ-VADKERTI Juliana

HANZALÍK Anton

HERC Robert

HERMAN Pavel

HORNÁČKOVÁ Gabriela

HRNČÍRIK Ladislav

CHRENA Jozef

IZÁK-MOLNÁR Tímea

JANČO Štefan

JELENÁK Jozef

JURČOVÁ Simonne

KOLČÁK - SZAKÁLL Noémi

KORČÁK Miroslav

KOVAL Dušan

KOVÁLÍK Ján

KULIFAJOVÁ Iveta

LIPCSEY Gyorgy

MIČA Ľubomír

MIHÁLIKOVÁ Viera

NAGY Tidvadár

NEUWIRT Jiří

PECHA Pavel

PECHA Filip

PELTZNEROVÁ Vlasta

SCHEIBENREIF Verner

SZKUKÁLEK Lajos

STANO Milan

SIMON Anikó

SZAKÁLL Réka

SZAKÁLL FAKAS Mária

ŠOLTO Peter

TEMITI Sna

TOMÍK František

TRIFONOV Alexander

TURCER Roman

UŠÁK Ivan

VARGA Ger

VITTEK Blažej

VYDRNÁK Jozef

ZAJÍČEK Štefan

Nekmeňoví členovia:

CZAFRANGÓ Sylvia

GODÁNY Alexander

JURÁSOVÁ Eva

KALICKÝ Eduard

KÄSTOVÁ BURGEROVÁ Blanka

KOPÓCS Tibor

PETRLA Ferenc (senior)

Individuálni členovia

BLEYOVÁ Dana

BOGDALÍKOVÁ Denisa

BORÍKOVÁ - JANČOVIČOVÁ Lýdia

GREČNÁROVÁ Oľga

KALITA Gabriel

KOLISNYK Prokip

LÓRINCZ Zuzana

NAGY Zoltán

PROHÁCKA Juraj

RONČÁKOVÁ Božena

RÓNAI Peter

RÓNAIOVÁ Veronika

RUSKO Pavol

ŠTESKO Pavol

Čestní členovia

SIKORA Rudo

JANKOVIČ Jozef († 2017)

Zosnulí členovia SVÚ

2019

Juraj Marth
Mária Rudavská
Olga Bleyová
Miloš Šimurda
Marián Mudroch
Peter Krupa
Miro Gregor

Informácie na doplnenie alebo spresnenie zoznamu uvítame na adrese office@svu.sk

2018

Igor Imro
Boris Môťovský
Otokar Bachorík
Ondrej Ivan
Magdaléna Lehotská

2017

Jarmila Semianová-Čihánková
Viktor Mikuš
Ján Švec
Marián Žilík
Jozef Jankovič
Emil Venkov
Ľudmila Droppová
Teodor Baník
Štefan Hudzík
Ida Reindlová
Remigia Biskupská
Jaroslav Rajchl
Milan Adamčiak

2016

Juraj Meliš
Alexander Švarc
Fero Finta
Dušan Valocký
Dušan Polakovič
Alojz Petráš
Andrej Rudavský
Ágnes Schramm
Marián Minarovič
Andrej Gaj

2015

Stanislav Filko
Radimír Šulc
Imrich Vanek
Tibor Bártfay
Jozef Ferenčík
Dušan Grečner

2014

Jozef Vachálek
Svetozár Mydlo
Dušan Rychtárik

2013

Igor Grossmann

Medzi hranicou a hrádzou

Anita BARTOS

Andrej BOTEK

Zuzana BOTEKOVÁ

Denisa OLEXA BOGDALÍKOVÁ

Petra ŠTEFÁNKOVÁ

Andrej WSOL

Kto sa môže stať členom

A/ každé občianske združenie profesionálnych slovenských alebo zahraničných výtvarných umelcov
a výtvarných teoretikov sa môže uchádzať o kolektívne členstvo v Slovenskej výtvarnej únii,

B/ každý slovenský alebo zahraničný profesionálny výtvarný umelec alebo výtvarný teoretik sa môže uchádzať:

o individuálne členstvo v Slovenskej výtvarnej únii,

o členstvo v združení SVÚ.

O prijatí občianskeho združenia za člena SVÚ rozhoduje
Rada SVÚ za týchto podmienok

A/Žiadateľ predloží písomne na adresu SVÚ v termíne najneskôr týždeň pred konaním Rady SVÚ žiadosť, ktorá má obsahovať:

stanovy združenia,

zoznam členov združenia a údaje o ich odbornom vzdelaní,

prehľad umeleckých aktivít združenia a jeho členov (účasť na významných národných a medzinárodných výstavách a iné formy zverejnenia výsledkov tvorby, informácie o období aktívneho vykonávania umeleckej činnosti, ocenenia tvorby a pod.),

fotodokumentáciu – aktivity združenia a výber z tvorby členov.

B/ Zástupca žiadateľa dostane možnosť osobne združenie predstaviť, zdôvodniť členom Rady SVÚ záujem združenia stať sa členom SVÚ a zodpovedať prípadné doplňujúce otázky členov Rady.

C V prípade schválenia žiadosti Radou SVÚ a po uhradení členského poplatku vo výške 15 Eur na člena združenia (ktorý zahŕňa vydanie členských preukazov SVÚ a medzinárodných preukazov IAA pre členov združenia na príslušný rok) vzniká členstvo združenia dňom podpísania zmluvy o súčinnosti.

O prijatí fyzickej osoby za individuálneho člena SVÚ rozhoduje
Rada SVÚ za týchto podmienok

A/ Žiadateľ predloží na adresu SVÚ v termíne najneskôr týždeň pred konaním Rady SVÚ žiadosť v tlačenej podobe (informácie len na webe nie sú akceptované), ktorá má obsahovať:

údaje o odbornom vzdelaní (preferované je odborné akademické vzdelanie),

prehľad umeleckých aktivít žiadateľa (účasť na významných národných a medzinárodných výstavách a podujatiach, iné formy zverejnenia výsledkov tvorby, informácie o období aktívneho vykonávania umeleckej činnosti, ocenenia tvorby a pod.),

fotodokumentáciu - výber z tvorby (minimálne 10 diel)

B/ Vyžaduje sa osobná prezentácia vlastnej tvorby (v odôvodnených prípadoch môže Rada SVÚ urobiť výnimku): žiadateľ dostane možnosť predstaviť sa, zdôvodniť členom Rady SVÚ záujem stať sa členom SVÚ a zodpovedať prípadné doplňujúce otázky členov Rady.

C/ Pokiaľ nie je škola, absolvovaná žiadateľom, členom Rady SVÚ známa, resp. ak žiadateľ nie je absolventom umeleckej vysokej školy, 3 členovia Rady budú v nejednoznačných prípadoch poverení preskúmaním a osvedčením výtvarných kvalít žiadateľa; konečné rozhodnutie urobí Rada SVÚ na nasledujúcom zasadaní.

D/ V prípade schválenia žiadosti Radou SVÚ sa žiadateľ stáva individuálnym členom SVÚ ku dňu uhradenia členského poplatku vo výške 35 Eur, ktorý zahŕňa vydanie členského preukazu SVÚ a medzinárodného preukazu IAA na príslušný rok.

O prijatí fyzickej osoby za člena niektorého zo združení SVÚ rozhoduje dané združenie samostatne za podmienok v zmysle svojich Stanov

A/ V prípade záujmu je potrebné kontaktovať predsedu združenia, ktorého členom sa chce žiadateľ stať, od ktorého dostane všetky ďalšie informácie. SVÚ nedisponuje vnútornými smernicami jednotlivých združení. Ohľadne kontaktných údajov predsedu konkrétneho združenia kontaktujte administratívu SVÚ - office@svu.sk.

B/ Zoznam združení SVÚ vrátane ich členov je dostupný na tejto stránke.

C/ V prípade prijatia za riadneho člena združenia a uhradenia členského poplatku združenia, ktorý zahŕňa aj vydanie členského preukazu SVÚ a medzinárodného preukazu IAA na príslušný rok, sa žiadateľ automaticky stáva aj riadnym členom SVÚ.