Prvé Bienále výtvarného umenia na Cypre v meste Larnaka.
Téma Bienále je “Container-Content”.
Súťažné práce môžu zasielať aj študenti a začínajúci umelci (podmienkou je vek nad 18 rokov).
Uzávierka súťaže je 31.5.2018.
Záujemcovia platia nevratný registračný poplatok vo výške 50 EUR.
Všetky ostatné informácie sú uvedené na webstránke organizátora www.biennalelarnaca.com.