Slovak Union of Visual Arts is voluntary, apolitical, professional and protective
civic institution associating artists, theoreticians and workers in the field of visual arts.

More

UMELKA Gallery resides in the original building of the former Slovak Association of Artists (UBS)
and belongs among the historic and cultural monuments of Slovakia.

More

Artists´ Club offers you cultivated environment
and high-quality café refreshments.

More

Actualities

ART-IN-ARCHITECTURE” COMPETITION HUMBOLDT FORUM IN THE BERLIN PALACE

Vážené členky a členovia SVÚ, sprostredkúvame Vám informáciu od nášho kolegu, prezidenta IAA Europe, o možnosti zapojiť sa do súťaže v oblasti umenia v architektúre. Súťaž je otvorená, v prvom kole anonymná. zúčastniť sa môže každý umelec, ale bez nároku na odmenu v 1. kole. Do druhého kola porota vyberie 20 umelcov, ktorí za účasť dostanú odmenu á 2000 Eur. Bližšie informácie a link na podmienky súťaže nájdete nižšie