Vali­dač­né znám­ky na rok 2024 pre Vaše IAA kar­ty sú už dostup­né v kan­ce­lá­rii SVÚ v dňoch Uto­rok-Pia­tok od 10:00 — 12:00 a od 13:00 — 15:00.