Mili pria­te­lia,
z dovo­du naj­nov­sich naria­de­ni ura­du verej­ne­ho zdra­vot­nic­tva, ako aj z dovo­du niz­ke­ho poc­tu pri­hla­se­nych, sa zial ten­to pia­tok tvo­ri­vy works­hop konat nebu­de.
Works­hop vsak neru­si­me, ale PRESUVAME na neur­ci­to, ked sa situ­acia upo­ko­ji. Pre­to nas sle­duj­te, bude­me urci­te posie­lat pozvan­ku a tesit sa na vas opat v Umel­ke.