S hlbo­kým zár­mut­kom ozna­mu­je­me úmr­tie člen­ky SVVU, akad.mal. Svět­la­ny Kole­sá­ro­vej.

Posled­ná roz­lúč­ka bude v pia­tok 23.9.2022 o 8:45 v bra­ti­slav­skom Kre­ma­tó­riu.

Česť jej pamiat­ke.