Srdeč­ne pozý­va­me na vir­tu­ál­nu kon­fe­ren­ciu

Design and socie­ty Con­fe­ren­ce

Kedy:             22. decem­ber 2020 (uto­rok), 9:00 — 12:00 CET

Kde:               vir­tu­ál­ny pries­tor

Pri­po­je­nie:   Goog­le meet

meet.google.com/szx-nwcg-nkj

Jazyk:           anglič­ti­na

Prog­ram

Design and Socie­ty Con­fe­ren­ce prog­ram