Aktuality

Zverejnenie kompletného vydania Bielej knihy na webovej stránke SVÚ (23.04.2010)

Už viac krát sme Vás informovali o podiele Slovenskej výtvarnej únie na príprave a priebehu 1. Európskej konvencie o právnom a sociálnom postavení výtvarných umelcov v Európe, ktorá sa konala pod záštitou francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho  a predseda Európskeho parlamentu Hansa-Gerta Pötteringa (Kongresová sála, Centre Georges Pompidou - Beaubourg, Paríž, december 2008). Závery z konferencie, vrátane informácii o spôsoboch riešenia jednotlivých problémov v krajinách Európy, boli v roku 2009 písomne spracované a publikované v Paríži pod názvom La Livre Blanc / The White Book.

Len o niekoľko týždňov neskôr Slovenská výtvarná únia (ako dosiaľ jediná v Európe) vydala knihu - so súhlasom parížskeho vydavateľa - v rozšírenom slovenskom vydaní pod názvom Biela kniha / 1. európska konvencia výtvarných umelcov.

Chceli by sme pripomenúť, že cieľom 1. Európskej konvencie o právnom a sociálnom postavení výtvarných umelcov v Európe bolo rozprúdiť odbornú diskusiu, zistiť súčasný stav a vypracovať odporúčania pre Európsku úniu. Priebeh pracovného stretnutia zástupcov výtvarných umelcov európskych krajín ukázal, že problémy výtvarných umelcov v celej Európe sú v mnohom podobné: sociálne i právne postavenie výtvarných umelcov, resp. umelcov vôbec, je vo všeobecnosti – v porovnaní s inými profesijnými skupinami – horšie. 

Chceli by sme pripomenúť, že podpora umenia a kultúry nie je plytvaním, ale dobrou investíciou.

Chceli by sme pripomenúť, že umenie a kultúra naozaj nie sú iba otázkou zábavy či

luxusu. Sú veľmi dôležité aj z pohľadu ekonomiky: v rozpore s dosť rozšíreným názorom ich príspevok pre celkový rozvoj štátu zďaleka nie je marginálny.

Viac informácii nájdete v Bielej knihe: pôvodné vydanie v anglickom a francúzskom jazyku je dostupné vo formáte PDF na adrese (lavy panel, link pod mapou - A lire: Le livre blanc): http://conventioneuropeennedesartsvisuels.eu/francais/accueil.htm

Slovenskú verziu v rozsahu vyše 100 strán si môžete otvoriť alebo stiahnuť priamo TU (pdf verzia).

Biela+kniha-1.jpg 

Právne a sociálne postavenie výtvarných umelcov na Slovensku (03.03.2009)
 

 Skrátený záznam prejavu akad.mal.Pavla Kráľa, predsedu Slovenskej výtvarnej únie,

na Konferencii o postavení výtvarných umelcov v Európe

(15. – 16. december 2008, Centre Georges Pompidou, Paríž).

 

Konferencia sa konala pod záštitou

 Nicolasa Sarkozyho, prezidenta Francúzskej republiky,

Hansa-Gerta Pötteringa, prezidenta Európskeho parlamentu,

a Jána Fígeľa, člena Európskej komisie.

 

Hlavný organizátor:

La Maison des Artistes s podporou IAA/AIAP UNESCO, Centre Pompidou a iných.

Konferenciu podporila UNESCO.

__________________________________

 

 

Ilustračné fotografie z Konferencie:

prejav-m.jpg

Prejav P. Kráľa, Predsedu Slovenskej výtvarnej únie,

o situácii výtvarných umelcov na Slovensku


lidri diskusie-m.jpg

Pohľad na javisko – úvodné prejavy k tretej hlavnej téme Konferencie

(delegáti Španielska, Dánska a Slovenska)

 

Recepcia MK F-m.jpg

Skupina delegátov Konferencie na oficiálnej recepcii

na pozvanie Mrs. Christine Albanel, Ministerky kultúry Francúzska

 

 

viac info ...
CONVENTION PARIS - SLOVAKIA (25.02.2009)

The situation of artists in the Slovak republic

A brief record of a speech of Pavol Kral, MA, President of Slovak Union of Visual Arts at the EUROPEAN CONVENTION ABOUT THE VISUAL ARTISTS´ STATUS IN EUROPE

(15 th – 16 th of December 2008, Centre Georges Pompidou, Paris).

 

Convention was held under the high patronage of

 Mr. Nicolas Sarkozy, the French Republic´s President,

Mr. Hans-Gert Pöttering, President of the European parliament

and Mr. Ján Fígeľ, Member of the European Commission,

responsible for Education, Training, Culture and Youth.

 

Organizers: La Maison des Artistes with support of IAA/AIAP, Centre Pompidou and the others.

Convention is supported by the UNESCO.

viac info ...
Financovanie kultúry vo Fínsku (13.10.2007)

Informácia o prednáške Petra Kerlika: Financovanie kultúry vo Fínsku, ktorá odznela v Kultúrnom dome Ružinov dňa19.5.2007

 
P.Kerlik pôsobil ako veľvyslanec vo Fínsku, pracoval aj na Ministerstve kultúry SR, je prekladateľ, člen grémia Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu, atď.

 
Poznámka: Nižšie uvedené stručné poznámky som – so súhlasom pána P.Kerlika - spracoval len na základe vypočutej prednášky, bez písomných podkladov,  preto sa vopred ospravedlňujem za prípadné nepresnosti. V časopise Romboid  bude k danej téme uverejnený článok priamo od P.Kerlika.

Pavol Kráľ

viac info ...
ČINNOSŤ SVÚ V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH (29.05.2007)

Informácia z Parlamentu EU (Zdroj: European Grouping of Societes of Authors and Composers, Brussels, 21 May 2007)

viac info ...
«začiatok «naspäť [7/7] ďalej» na koniec»
Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB