Aktuality

Minister kultúry Daniel Krajcer je proti zhoršeniu ekonomického postavenia umelcov – zhodol sa na tom s predstaviteľmi Grémia SKKD (18.08.2011)

Minister kultúry Daniel Krajcer dnes prijal predstaviteľov Grémia Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu, ktorí nesúhlasia s návrhom daňovo odvodovej reformy zverejnenej ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Grémium dnes reprezentovali Miroslava Brezovská, Jozef Švoňavský a Pavol Kráľ.

viac info ...
Odpoveď ministra kultúry na otvorený list (23.07.2011)

Vážení kolegovia,

 

na základe pokračujúceho dialógu s Jankou Motyčkovou, generálnou riaditeľkou sekcie umenia MK, sme dostali súhlas uverejniť v plnom znení list Daniela Krajcera, ministra kultúry SR. Týka sa výzvy na založenie slovenského múzea dizajnu, úžitkového umenia a architektúry, o ktorej sme informovali na našej webovej stránke dňa 4.júla 2011. V tejto súvislosti sa pán minister v liste vyjadril aj k budúnosti Hurbanových kasárni a Domu umenia - s potešením citujem z jeho stanoviska: „O predaji výstavných priestorov Domu umenia na námestí SNP v Bratislave som doposiaľ v tomto kontexte nikdy neuvažoval...“

 

List v plnom znení pripájame.

 

Akad.mal. Pavol Kráľ, predseda SVÚ

viac info ...
Aktuálne petície z oblasti kultúry (04.07.2011)

Vážení kolegovia,

 

v poslednej dobe sa objavilo viacero iniciatív s možnosťou reagovať na spoločensko – kultúrne dianie na Slovensku, ktoré sa nás výtvarníkov priamo dotýka. Neraz v nich Slovenská výtvarná únia zohráva aktívnu úlohu (napr. petícia proti návrhu MFSR o daňovej a odvodovej reforme – viď ďalej, či kreovanie stratégie kultúrnej politiky na najbližšie roky – viď Koncepcia kultúrnej politiky, 30.3.2011, v tejto rubrike).

Nie je nutné pridať ďalšie stovky nových návrhov, realistickejšie je sústrediť sa v prvej fáze radšej na niekoľko vytypovaných problémov. Už samotné prejavenie aktívneho záujmu a  pripomenutie, že tu nejakí výtvarníci vôbec sú, môže pozitívne prispieť k zvýšeniu tlaku na konštruktívne riešenie. Vyzývame preto svojich členov a priaznivcov na aktívnejšie podporovanie stanovísk SVÚ pri riešení uvedených problémov.

 

V súčasnosti prebiehajú 4 petície týkajúce sa kultúry, ku ktorým sa môžete podľa vlastného uváženia pripojiť:

 

1/ Petícia proti návrhu MFSR o daňovej a odvodovej reforme – týka sa ohrozenia tvorivých povolaní: prijatím návrhu by sa zásadne zhoršilo sociálne a ekonomické postavenie slovenských SZČO. 

K dnešnému dňu petíciu podpísalo vyše 1 200 osobností zo všetkých oblastí umenia, napr.

Ladislav Chudík, Emília Vášáryová, Milan Lasica, Zdena Studenková, Ali Brezovský, Stano Dančiak, Jozef Jankovič, Ľuboslav Dobrovoda, Gabriel Dušík, Karol Farkašovský, Marián Geišberg, Štefánia Gorduličová, Dušan Jamrich, Zuzana Kocúriková, Matej Landl, Kamila Magálová, Karol Weisslechner, Peter Mikulík, Róbert Opatovský, Zuzana Smatanová, Peter Cmorík, Anton Popovič, Jozef Vajda, Igor Bázlik, Robert Grigorov, Eva Borušovičová, Marián Varga, Peter Jaroš, Braňo Hronec, Václav Patejdl, Miroslav Luther, Milan Markovič, Daniel Mikletič, Miroslava Brezovská, Boris Farkaš, Zuzana Mistríková, Ľubomír Longauer, Stanislav Bubán, Gustáv Murín, František Palonder, Jozef Paštéka, Kamil Peteraj, Martin Porubjak, Ján Štrasser, Dušan Dušek,  Ján Vilikovský, Božidara Turzonovová, Milan Ftáčnik, Pavel Branko,  Tomáš Janovic, Dušan Hanák,  Rastislav Trizma, Dávid Čársky, Eva Trojanová, Oľga Kralovičová, Ľuboš Zeman, Václav Šuplata, Svetlana Waradzinová,  Slavo Ondrejovič, Martin Kellenberger, Dagmar Srnenská, Bohumír Bachratý, Júlia Sabová, Matej Krén, Zdeno Horecký, Július Kinček, Jana Juráňová, Peter Krištúfek a iní.

 

Petíciu je stále možné podpísať v priestoroch SVÚ na Dostojevského rade 2 (ut – ned 12:00 – 18:00) alebo elektronicky na adrese

 

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=570377

viac info ...
Stanovisko Ministerstva kultúry k zvýšeniu ochrany umeleckých diel (15.04.2011)
Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia umenia,

s radosťou Vás môžem informovať, že stanovisko Ministerstva kultúry k zvýšeniu ochrany umeleckých diel je pozitívne. Hneď po zverejnení petície občanov za rešpektovanie kultúrneho dedičstva a zmenu autorského zákona na našej webovej stránke, ktorá bola priamou reakciou na zničenie diela Jozefa Jankoviča,  ma skontaktovala hovorkyňa Ministerstva kultúry PhDr. Eva Chudinová - písomné stanovisko Ministerstva kultúry zverejňujeme v plnom rozsahu.

akad. mal. Pavol Kráľ,
predseda Slovenskej výtvarnej únie viac info ...
Petícia za rešpektovanie kultúrneho dedičstva a zmenu autorského zákona (14.04.2011)

Vážené kolegyne a kolegovia,

Petícia  v prílohe reaguje na aktuálny a dlhodobejší problém - už otvorený list ministrovi kultúry F.Tóthovi, odoslaný v mene Slovenskej výtvarnej únie vo februári 2006, protestoval proti pokračujúcemu ničeniu umeleckých diel. Bezprostredne po zničení uvedeného diela J.Jankoviča sme už reagovali v médiách (P.Kráľ – 31.3./Sme, B.Jelenčík, Slovenský rozhlas, a iné).

Ak s obsahom petície súhlasíte, podporte ju svojim podpisom na petičnom hárku vo vstupnej hale Slovenskej výtvarnej únie, Dostojevského rad 2, denne od 10:00 do 19:00 hod, alebo elektronicky na uvedenej webovej stránke.  

Akad. mal. Pavol Kráľ,

predseda Slovenskej výtvarnej únie

viac info ...
Stanovisko Slovenskej výtvarnej únie k dokumentu Zelená kniha - Green Paper (30.07.2010)

 

k iniciatíve Androully Vassiliou, európskej komisárky pre vzdelávanie, kultúru, multilingualizmus a mládež, ktorá bola zverejnená pod názvom Green Paper - Zelená kniha.

Otvorená celoeurópska diskusia k Zelenej knihe prebiehala do 30. júla 2010. Do diskusie sme sa aktívne zapojili. Stanovisko Slovenskej výtvarnej únie prijala za základ svojho oficiálneho stanoviska aj Slovenská koalícia pre kultúrnu diverzitu, rovnako aj IAA/AIAP Europe – európska sekcia celosvetovej organizácie výtvarných umelcov IAA/AIAP. Podieľali sme sa aj na príprave spoločného stanoviska za European Coalition for Cultural Diversity. Diskusia prebiehala i na Slovensku – naše stanovisko podporila napr. Umelecká beseda slovenská, oslovili sme aj Spolok výtvarníkov Slovenska, architektov, osobnosti z kultúry, atď.
Pripájame Stanovisko za SVÚ v pôvodnom anglickom znení i slovenskom preklade.

viac info ...
Stanovisko Rady Slovenskej výtvarnej únie k pomníku Svätopluka na Bratislavskom hrade (14.07.2010)

 

Vyzývame odbornú verejnosť na diskusiu 


Sochy - resp. v širšom zmysle výtvarné umenie - do ulíc miest patria. Po stáročia dotvárali ich charakter,  sú ich neoddeliteľnou súčasťou. V posledných 2 desaťročiach sa však príležitosti tohto druhu stali pre umelcov vzácnymi a ojedinelými. Návrat sôch do nášho každodenného života by sme uvítali.

 

viac info ...
Výzva na diskusiu k dokumentu Zelená kniha (16.06.2010)

Vážení kolegovia,

radi by sme Vás stručne informovali o pracovnom stretnutí 12 zástupcov European Coalition for Cultural Diversity (ECCD) z 10 európskych krajín s predstaviteľmi kabinetu komisárky pre kultúru EK Androully Vassiliou a kabinetu komisára pre obchod pána De Guchta (ktorý prišiel zástupcov ECCD osobne pozdraviť) v sídle Európskej komisie v Bruseli, na ktorom sa v dňoch 3. a 4.mája 2010 zúčastnil predseda Slovenskej výtvarnej únie, akad.mal.Pavol Kráľ, ako predstaviteľ Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu (SKKD – zastrešuje cca 16 umeleckých asociácii pôsobiacich na Slovensku – spisovatelia, filmári, herci, výtvarníci, hudobníci,  novinári, ...).

Na stretnutiach sa prerokovali v podstate tri témy:

1/ Protokoly o kultúrnej spolupráci, ktoré sú súčasťou dohôd o voľnom obchode (Free Trade Agreements)  medzi EU a tretími krajinami

2/ Zelená kniha – Uvoľnenie potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu

3/ Právne a sociálne postavenie umelcov v EU

Ad 1/:

K spôsobu riešenia uvedenej problematiky a postupu EK, konkrétne v prípade Južnej Kórei, sa zástupcovia ECCD viackrát vyjadrili kriticky, a to i písomne na adresu EK. Na stretnutiach k tejto téme vystúpili najmä zástupcovia Francúzska (Pascal Rogard, Cécile Despringe), výmena názorov zabrala značnú časť oficiálneho stretnutia.  Odzneli napr. návrhy: diferencovať podmienky dohôd v závislosti od toho, či sa jedná o spoluprácu s rozvojovou alebo rozvinutou krajinou, dôslednejšie požadovať garancie ochrany autorských práv a zavádzanie systémových opatrení pre boj s pirátstvom a nerešpektovaním autorských práv, a iné.

Ad 2/ a 3/:

K týmto témam sa vyjadril najmä Pavol Kráľ (Slovensko), ktorý nadviazal na krátke kritické vystúpenie Petra Rantasa (Rakúsko) k sociálnemu postaveniu umelcov v Rakúsku.

P.Kráľ sa pozitívne vyjadril k úplne novej iniciatíve Komisárky EU pre kultúru Androully Vassiliou, zverejnenej iba niekoľko dní pred stretnutím- 27.apríla 2010 - pod názvom Zelená kniha. Priestor na celoeurópsku diskusiu a pripomienkovanie je do konca júla 2010. Konštatoval, že sa jednoznačne zaujímame o všetko, čo môže napomôcť k zlepšeniu sociálneho a právneho postavenia umelcov v EU či k zlepšeniu situácie v kultúre vôbec.  Otázky, ktoré tento dokument nastoľuje, môžu priniesť pozitívny výsledok, pokiaľ sa na ne podarí nájsť a sformulovať správne odpovede.

Uviedol ďalej, že pri hľadaní niektorých správnych odpovedí by mohli pomôcť aj dokumenty, ktoré stručne opísal a zároveň predstaviteľom Kabinetu Komisárky EU pre kultúru Androully Vassiliou odovzdal (s poďakovaním ich prijali):

-         White Book (originálna verzia v anglickom a francúzskom jazyku), kniha o právnom a sociálnom postavení umelcov v krajinách EU, ktorá vznikla za účasti umelcov z 22 európskych krajín a sumarizuje výsledky 1th European Convention (Paríž, dec 2008): obsahuje analýzu súčasného stavu a návrhy opatrení na zlepšenie situácie

-         Biela kniha, rozšírené slovenské vydanie uvedenej publikácie, s bližšími informáciami o situácii na Slovensku

-         Stručné zdôvodnenie potreby opatrení na zlepšenie súčasného stavu (anglický preklad časti textu zo slovenského vydania)

-          Jeden príklad na ilustráciu našej dlhodobej snahy otvoriť širšiu diskusiu k uvedenej téme: katalóg k Bienále voľného výtvarného umenia, jednej z  najdôležitejších výstav Slovernskej výtvarnej únie v tomto roku: úvodnom článku sme opäť nielen stručne pripomenuli Bielu knihu, ale aj uviedli adresy webových stránok, z ktorých je možné  stiahnuť si tak francúzsko – anglickú, ako aj slovenskú verziu uvedenej knihy (http://conventioneuropeennedesartsvisuels.eu/francais/accueil.htm) a www.svu.sk).

Na následnom zasadaní ECCD po ukončení oficiálneho stretnutia v sídle Európskej komisie sa účastníci dohodli vypracovať k Zelenej knihe písomné návrhy za jednotlivé národné koalície a odoslať ich v priebehu júna do Paríža (SACD), kde ich komplexne spracujú a pošlú späť národným koalíciam na schválenie tak, aby bolo možné v lehote do konca júla odovzdať Európskej komisii spoločné stanovisko za ECCD.

Dnes máme už k dispozícii aj slovenskú verziu Zelenej knihy, ktorú prikladáme. Je to dokument, ktorý by mohol byť pozitívnym impulzom pre oblasť kultúry.

V Zelenej knihe sú uvedené konkrétne otázky, ktoré majú byť podnetom na širokú odbornú diskusiu.  Vecné návrhy odpovedí za jednotlivé združenia či umelecké zoskupenia uvítame.

Prílohy:

Zelená kniha – najpodstatnejší dokument, venujte mu prosím pozornosť

Prejav komisárky EK pre kultúru (v angl. jazyku; potvrdzuje v ňom viaceré údaje, ktoré sme uviedli napr. slovenskej verzii Bielej knihy, či už pred 2 rokmi vo vystúpení na GE IAA na Cypre).

Zverejnenie kompletného vydania Bielej knihy na webovej stránke SVÚ (23.04.2010)

Už viac krát sme Vás informovali o podiele Slovenskej výtvarnej únie na príprave a priebehu 1. Európskej konvencie o právnom a sociálnom postavení výtvarných umelcov v Európe, ktorá sa konala pod záštitou francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho  a predseda Európskeho parlamentu Hansa-Gerta Pötteringa (Kongresová sála, Centre Georges Pompidou - Beaubourg, Paríž, december 2008). Závery z konferencie, vrátane informácii o spôsoboch riešenia jednotlivých problémov v krajinách Európy, boli v roku 2009 písomne spracované a publikované v Paríži pod názvom La Livre Blanc / The White Book.

Len o niekoľko týždňov neskôr Slovenská výtvarná únia (ako dosiaľ jediná v Európe) vydala knihu - so súhlasom parížskeho vydavateľa - v rozšírenom slovenskom vydaní pod názvom Biela kniha / 1. európska konvencia výtvarných umelcov.

Chceli by sme pripomenúť, že cieľom 1. Európskej konvencie o právnom a sociálnom postavení výtvarných umelcov v Európe bolo rozprúdiť odbornú diskusiu, zistiť súčasný stav a vypracovať odporúčania pre Európsku úniu. Priebeh pracovného stretnutia zástupcov výtvarných umelcov európskych krajín ukázal, že problémy výtvarných umelcov v celej Európe sú v mnohom podobné: sociálne i právne postavenie výtvarných umelcov, resp. umelcov vôbec, je vo všeobecnosti – v porovnaní s inými profesijnými skupinami – horšie. 

Chceli by sme pripomenúť, že podpora umenia a kultúry nie je plytvaním, ale dobrou investíciou.

Chceli by sme pripomenúť, že umenie a kultúra naozaj nie sú iba otázkou zábavy či

luxusu. Sú veľmi dôležité aj z pohľadu ekonomiky: v rozpore s dosť rozšíreným názorom ich príspevok pre celkový rozvoj štátu zďaleka nie je marginálny.

Viac informácii nájdete v Bielej knihe: pôvodné vydanie v anglickom a francúzskom jazyku je dostupné vo formáte PDF na adrese (lavy panel, link pod mapou - A lire: Le livre blanc): http://conventioneuropeennedesartsvisuels.eu/francais/accueil.htm

Slovenskú verziu v rozsahu vyše 100 strán si môžete otvoriť alebo stiahnuť priamo TU (pdf verzia).

Biela+kniha-1.jpg 

Právne a sociálne postavenie výtvarných umelcov na Slovensku (03.03.2009)
 

 Skrátený záznam prejavu akad.mal.Pavla Kráľa, predsedu Slovenskej výtvarnej únie,

na Konferencii o postavení výtvarných umelcov v Európe

(15. – 16. december 2008, Centre Georges Pompidou, Paríž).

 

Konferencia sa konala pod záštitou

 Nicolasa Sarkozyho, prezidenta Francúzskej republiky,

Hansa-Gerta Pötteringa, prezidenta Európskeho parlamentu,

a Jána Fígeľa, člena Európskej komisie.

 

Hlavný organizátor:

La Maison des Artistes s podporou IAA/AIAP UNESCO, Centre Pompidou a iných.

Konferenciu podporila UNESCO.

__________________________________

 

 

Ilustračné fotografie z Konferencie:

prejav-m.jpg

Prejav P. Kráľa, Predsedu Slovenskej výtvarnej únie,

o situácii výtvarných umelcov na Slovensku


lidri diskusie-m.jpg

Pohľad na javisko – úvodné prejavy k tretej hlavnej téme Konferencie

(delegáti Španielska, Dánska a Slovenska)

 

Recepcia MK F-m.jpg

Skupina delegátov Konferencie na oficiálnej recepcii

na pozvanie Mrs. Christine Albanel, Ministerky kultúry Francúzska

 

 

viac info ...
Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB