Aktuality

Parte Remigia Biskupská rod. Kubačková (03.02.2017)
Parte Remigia Biskupska.jpg
Vyhlásenie súťaže návrhov na Pamätník Bjornstjerne Bjornsona v Košiciach (27.01.2017)

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti informáciu o vyhlásení súťaže v Úradnom vestníku EU na Pamätník Bjornstjerne Bjornsona v Košiciach

podmienky súťaže a verejného obstarávania nájdete na linku:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28103-2017:TEXT:SK:HTML

 

Súťažné podmienky sú zverejnené na profile verejného obstarávateľa:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/402063

 

 

 

Parte Jaroslav Rajchl (25.01.2017)
Parte_Jaroslav Rajchl.jpg
Parte Milan Adamčiak (18.01.2017)
Milan Adamciak.jpg
PF 2017 (29.12.2016)
7th Beijing International Art Biennale, China 2017 (02.12.2016)

Vážené autorky a autori,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti možnosť uchádzať sa o poslednú nomináciu v mene Slovenskej výtvarnej únie na

7th Beijing International Art Biennale, China 2017

ktoré sa uskutoční od 24. septembra do 15. októbra 2017 v Čínskom národnom múzeu v Pekingu.

Hlavná téma výstavy je "Hodvábna cesta a svetové civilizácie".

O poslednú voľnú nomináciu sa môžu uchádzať výtvarníci z oblasti maľby a sochárstva v termíne do 12. decembra 2016,

mailom na adrese office@svu.sk spolu s fotodokumentáciou diel, s ktorými sa chcú na Bienále zúčastniť.

S autorov, ktorí sa do 12. decembra prihlásia vyberie vedenie Slovenskej výtvarnej únie posledného nominanta, ktorý následne dostane na vyplnenie registračné formuláre.

Organizátori hradia vybraným účastníkom ubytovanie, stravu a prepravu umeleckých predmetov.

Cestovné náklady si každý umelec zabezpečuje sám.

V prílohe nájdete všetky detailné informácie. Vzhľadom na to, že sa počíta s osobnou účasťou nominovaných autorov na podujatí v Číne, znalosť angličtiny na komunikatívnej úrovni je nevyhnutná.


Parte Juraj Meliš (28.11.2016)

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 22.11.2016 nás navždy opustil prof. Juraj Meliš, akad.soch. Posledná rozlúčka sa uskutoční 28.11. o 16:00 v bratislavskom krematóriu.

Česť jeho pamiatke.

parte Melis.jpg 

„Slovensko a kultúrna diverzita“ Konferencia pri príležitosti Predsedníctva SR v Rade EÚ k aktuálnym otázkam implementácie Dohovorov UNESCO (09.11.2016)
Parte Alexander Švarc (07.11.2016)
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že po dlhej chorobe, 8.11. 2016 vo veku 65 rokov nás opustil náš priateľ a kolega 
akad.mal. Alexander Švarc.
Posledná rozlúčka s ním bude 14.11. 2016 o 9.30 hod v bratislavskom krematóriu.

Alexander Švarc
akad.mal, narodil sa 11.2. 1951 v Častej
1966 - 70 Stredná pedagogická škola Modra
1974 - 80 Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, odd. krajinárskej a figurálnej maľby, prof. Ján Želibský a doc. F. Stoklas
Venoval sa komornej maľbe a kresbe.
Bol pedagógom Kultúrneho zariadenia Petržalky Cik- Cak. 
Parte František Finta (27.10.2016)

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 25.10.2016 nás navždy opustil akademický sochár František Finta.

Česť jeho pamiatke.

Fero Parte.jpg 

Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB