Aktuality

Parte Jozef Jankovič (06.06.2017)

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 6. júna nás vo veku 79 rokov navždy opustil čestný člen Slovenskej výtvarnej únie, sochár Jozef Jankovič. Posledná rozlúčka sa uskutoční v utorok 13. júna 2017 o 15.30 v bratislavskom krematóriu.

Česť jeho pamiatke.

jj.jpg 

Robert Szittay a Miroslav Trubač na Benátskom Bienále (30.05.2017)
 

Dvaja členovia združenia Resculpture.sk, asociácia sochárov (SVÚ) sa pod záštitou medzinárodných organizácií http://www.sculpture-network.org/en/home.html a http://www.gaafoundation.org/ dostali do výberu výstavy s názvom Personal structures – open borders, ktorá je oficiálnou sprievodnou výstavou 57. Bienále v Benátkach. Vystavujú tak (včetne reprezentatívneho katalógu) so svetovou elitou ako sú Marina Abramovič, Bruce Barber, Daniel Buren, Jeff Koons, Joseph Kosuth, Markus Lüppertz, Hermann Nitsch, Yoko Ono, Yulian Opie, Arnulf Rainer, Lawrence Weiner, ale aj s rovesníkmi z celého sveta ako napr. Denis Mikhaylov (RUS) či Se Yoon Park (KOR).

Držíme im palce a veríme, že svojou tvorbou sa v celosvetovej konfrontácii nestratia.

Viac info na http://www.palazzomora.org/index.php?page=4&lang=en

 

Noc múzeí agalérií 2017 (17.05.2017)

Slovenská výtvarná únia Vás srdečne pozýva

stráviť Noc múzeí a galérií  v Umelke (Dostojevského rad 2, Bratislava).

Galéria bude v sobotu 20. mája 2017 otvorená od 12:00 do 23:30 a v rámci aktuálnej výstavy

XXVI. Salón voľných výtvarných umelcov

Vás čaká nasledovný program:

16:00  Neformálne stretnutie s umelcami i verejnosťou

 

1/ Prezentácia a diskusia k aktualitám z legislatívy

 

Mirka Brezovská, členka Grémia SKKD a členka Výboru LITA: 

K otázkam ochrany autorských práv a pôsobeniu LITA, autorskej spoločnosti

Pavol Kráľ, predseda Slovenskej výtvarnej únie:

Podiel kultúry a umenia na rozvoji spoločnosti / Postavenie umelca v spoločnosti - medzinárodné súvislosti 

 

2/ Informačný seminár k téme Štatút profesionálneho umelca - čo to je, na čo to je, ako sa zapojiť.


Partnerom podujatia je Lita, autorská spoločnosť.

 

17:00

- 19:00  Konzultácie pre záujemcov o štúdium na školách výtvarného zamerania

  (Róbert Makar, Branislav Jelenčík)

 

21:00    Divadelné predstavenie Divadla Atrapa

  Ako si vytvoriť úspešný deň (Kurz pre začiatočníkov) / komédia

Počas tohto dňa je vstupné 2 Eurá a so vstupenkou zakúpenou v prvej navštívenej inštitúcii máte následne voľný vstup do ostatných zúčastnených múzeí a galérií.

Parte Ľudmila Droppová (10.05.2017)
So smútkom vám chceme oznámiť, že naša drahá Mgr. Ľudmila Droppová, 
nás v sobotu 6.5. 2017 v tichosti opustila. 
Posledná rozlúčka s Lidkou bude v piatok 12.5. 2017 o 13:10 v krematóriu. 

Voľná pracovná pozícia (04.05.2017)

Pracovná pozícia:
administratívny pracovník galérie, trvalý pracovný pomer, skúšobná doba 3 mesiace

Pozícia vhodná pre uchádzača so vzdelaním: stredoškolské s maturitou vysokoškolské I. stupňa vysokoškolské II. stupňa

Miesto výkonu práce:
Slovenská výtvarná únia - Galéria UMELKA
Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava

Pracovná doba:
Po - Pi, 9 - 17:00, v prípade potreby (vernisáž, event) aj vo večerných hodinách a počas víkendu

Predpokladaný nástup:
júl 2017 (zaškolenie - máj / jún 2017)

Kritéria
- záujem o prácu v občianskom združení, pôsobiacom v sfére výtvarného umenia
- po zaškolení schopnosť zvládať základnú ekonomickú agendu (podávanie a vyúčtovanie grantov, vedenie pokladne, fakturácia, príprava podkladov pre externého ekonóma) - základné znalosti práce s PC: Excel, Word, mail, www
- kultivovaný prejav a pozitívny prístup pri komunikácii v písomnej i ústnej forme
- schopnosť komunikovať v angličtine slovom i písmom (výhoda druhý jazyk)
- flexibilita, schopnosť pracovať podľa potreby aj večer či cez víkendy (vernisáže), následne možnosť čerpať náhradné voľno
- schopnosť byť pozitívnou a akcieschopnou súčasťou tímu
- vítané (nie podmienka): Corel, Photoshop, základy fotografovania

Motivačný list a CV zašlite prosím na office@svu.sk do 15.5.2017

KRST KNIHY Urbanistický atlas Bratislavy (13.04.2017)

 

 Pozvanka_Krst knihy_Urbanisticky atlas Bratislavy.jpg

Bratislava má prvý Urbanistický atlas

Krst publikácie bude 19. apríla v Umelke

 

Galéria Umelka v stredu 19. apríla 2017 o 18.00hod. poskytne svoje priestory autorom výnimočnej publikácie, ktorá nesie názov Urbanistický atlas Bratislavy. Tvorcami atlasu sú architekti Peter ŽalmanPeter Gura.

 

Urbanistický atlas Bratislavy mapuje urbanistický rozvoj nášho hlavného mesta v 20. storočí, predovšetkým ostatných 25 rokov. Renomovaný architekt Peter Žalman, ktorý stojí aj za vznikom múzea Danubiana, zozbieral plány architektov z minulosti a ponúka vlastnú víziu urbanistického konceptu Bratislavy ako aglomerácie: „Naším cieľom je osloviť nielen odbornú verejnosť: architektov, urbanistov, staviteľov, projektantov, pracovníkov verejnej správy, ale aj laickú verejnosť: aktivistov, študentov, nastupujúcu generáciu, ktorá má záujem o urbanizmus a architektúru.

Atlas obsahuje niekoľko listov veľkosti A2 s textovými a grafickými úvahami k téme, obrázky, mapy a škice. Jednotlivé časti sa venujú vývoju mesta v 20.storočí, panelovej výstavbe v rokoch 1950-1990, priemyselným zónam, územným plánom a ich zmenám, automobilovej a koľajovej doprave a v neposlednom rade vízii do budúcnosti. Atlas ponúka aj varianty nového členenia Bratislavy.

Problémom Bratislavy je, že mesto, ale aj štát, nestíhajú reagovať na súčasnú situáciu. Hlavné mesto potrebuje nový územný plán, ktorý bude zrkadlom dnešnej situácie a bude riešiť aj budúcnosť. Ďalším riešením je využiť potenciál koľajovej, železničnej dopravy a dobudovať stanice.

„V roku 2020 sa má dokončiť obchvat Bratislavy, ale ten dopravné problémy nevyrieši. Treba vybudovať základný okruh mesta, predĺženie ulice Bajkalská, Pionierska, cez koľajisko, Pražská ulica, ktorý  umožní plynulejšiu dopravu v centre mesta,“ vysvetľuje spoluautor grafickej časti atlasu Peter Gura. 

Vzorom pre Bratislavu by mohla byť nielen Praha a Viedeň, ale aj Brno.

Ďalším krokom by mala byť konferencia s odborníkmi aj zo zahraničia, ktorí by sa vyjadrili k situácii v našom hlavnom meste a poradili, aké ďalšie kroky podniknúť.

Autorom sa vydaním práca na atlase neskončila. „ Našou ambíciou je dostať atlas do Európy, preto pracujeme na preklade do anglického jazyka,“ prezradil P. Žalman.

 

Ing. Arch. Peter Žalman, CSc. (nar. 1953)

1978 – SVŠT Fakulta architektúry, Bratislava, 1989 titul CSc.

1978 – 1989 Stavoprojekt Bratislava š.p., samostatný projektant

1989 – 1990 riaditeľ, od r. 1991 autorizovaný architekt, slobodné povolanie

1995 – 2005 externé pôsobenie ako hosťujúci docent na fakulte architektúry STU v Bratislave

Autor viacerých odborných článkov

Architektonický atlas Bratislava 1972 – 2002, autor 1. časti

Architektonický atlas centra Bratislavy 1989 – 1999, 2. časť

Získal veľa cien vo verejných architektonických a urbanistických súťažiach

Viceprezident Spolku Architektov Slovenska

Záujmy: turistika, cestovanie

Vybrané projekty:

Múzeum moderného umenia Danubiana

Rekonštrukcia Augustovský dom Banská Štiavnica

Architektonické riešenie pamätníka Holokaustu v Bratislave

Štúdie revitalizácie cukrovarov Trnava, Sládkovičovo, Šurany

Územný plán zóny Cvernovka

Parte Štefan Hudzík (06.04.2017)

S hlbokou bolesťou v srdci oznamujeme rodine, príbuzným, priateľom a známym, že dňa 4.4. 2017 nás navždy náhle a nečakane opustil akademický sochár Štefan Hudzík vo veku 63 rokov.

Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 8.4. 2017 o 14:00 v rímskokatolíckom kostole v Spišskom Štiavniku.

Manželka Anna a dcéry Števka s rodinou, Eliška, Magdalénka a Agátka.

 

SH.jpg 

ART-IN-ARCHITECTURE” COMPETITION HUMBOLDT FORUM IN THE BERLIN PALACE (20.03.2017)

Vážené členky a členovia SVÚ,

sprostredkúvame Vám informáciu od nášho kolegu, prezidenta IAA Europe, o možnosti zapojiť sa do súťaže v oblasti umenia v architektúre. Súťaž je otvorená, v prvom kole anonymná. zúčastniť sa môže každý umelec, ale bez nároku na odmenu v 1. kole.

Do druhého kola porota vyberie 20 umelcov, ktorí za účasť dostanú odmenu á 2000 Eur.

Bližšie informácie a link na podmienky súťaže nájdete nižšie
viac info ...
Parte Ida Reindlová (10.03.2017)

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že v nedeľu 5. marca 2017 navždy odišla do umeleckého neba zakladajúca členka Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX, pani Ida Reindlová.

 Posledná rozlúčka bude v piatok 10. marca 2017 o 15.30 v Krematóriu v Bratislave.

 

parte ida reindlova.jpg 

PONUKA PRE VÝTVARNÍKOV (24.02.2017)

Na základe spolupráce Slovenskej výtvarnej únie s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto ponúkame vám MOŽNOSŤ VYSTAVOVANIA VO VÝSTAVNÝCH PRIESTOROCH V CENTRE MESTA.

KDE: Zichyho palác (vstup priamo z ulice). K dispozícii sú  dve sály (prízemie a suterén) o rozlohe 120 m².

TERMÍN: od začiatku apríla v mesačných intervaloch.

POPLATOK: 300,-Eur / mesiac (prenájom priestoru,  náklady spojené s dozorom na výstave, energie, upratovanie).

OTVÁRACIE HODINY: utorok – sobota od 14.00 hod do 18.00 hod. Otváracie hodiny galérie je možné po dohode meniť.  

PROPAGÁCIA VÝSTAVY: Výstava bude súčasťou bulletinu, ktorý pripravuje MÚ mestskej časti Bratislava - Staré Mesto každý mesiac, rovnako bude figurovať v programe v rámci Staromestských novín, na sociálnych sieťach, na webe Starého Mesta a SVÚ.

Povinnosťou vystavovateľa bude uviesť spoluprácu so Starým Mestom a SVÚ na propagačných materiáloch k výstave (plagát, pozvánka, a pod.), vrátane loga. Tie si bude pripravovať vystavovateľ na vlastné náklady.

KONTAKT na prípadné otázky, obhliadku priestorov a uzatvorenie písomnej dohody, ktorej súčasťou budú práva a povinnosti obidvoch zúčastnených strán:

Mgr. Ľubica Janegová

vedúca oddelenia kultúry

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

Tel.:      +421 259 201 605

Mob.:    +421 911 403 984

E-mail:  lubica.janegova@staremesto.sk
«na začiatok «naspäť [1/7] ďalej» koniec»
Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB