Aktuality

KRST KNIHY Urbanistický atlas Bratislavy (13.04.2017)

 

 Pozvanka_Krst knihy_Urbanisticky atlas Bratislavy.jpg

Bratislava má prvý Urbanistický atlas

Krst publikácie bude 19. apríla v Umelke

 

Galéria Umelka v stredu 19. apríla 2017 o 18.00hod. poskytne svoje priestory autorom výnimočnej publikácie, ktorá nesie názov Urbanistický atlas Bratislavy. Tvorcami atlasu sú architekti Peter ŽalmanPeter Gura.

 

Urbanistický atlas Bratislavy mapuje urbanistický rozvoj nášho hlavného mesta v 20. storočí, predovšetkým ostatných 25 rokov. Renomovaný architekt Peter Žalman, ktorý stojí aj za vznikom múzea Danubiana, zozbieral plány architektov z minulosti a ponúka vlastnú víziu urbanistického konceptu Bratislavy ako aglomerácie: „Naším cieľom je osloviť nielen odbornú verejnosť: architektov, urbanistov, staviteľov, projektantov, pracovníkov verejnej správy, ale aj laickú verejnosť: aktivistov, študentov, nastupujúcu generáciu, ktorá má záujem o urbanizmus a architektúru.

Atlas obsahuje niekoľko listov veľkosti A2 s textovými a grafickými úvahami k téme, obrázky, mapy a škice. Jednotlivé časti sa venujú vývoju mesta v 20.storočí, panelovej výstavbe v rokoch 1950-1990, priemyselným zónam, územným plánom a ich zmenám, automobilovej a koľajovej doprave a v neposlednom rade vízii do budúcnosti. Atlas ponúka aj varianty nového členenia Bratislavy.

Problémom Bratislavy je, že mesto, ale aj štát, nestíhajú reagovať na súčasnú situáciu. Hlavné mesto potrebuje nový územný plán, ktorý bude zrkadlom dnešnej situácie a bude riešiť aj budúcnosť. Ďalším riešením je využiť potenciál koľajovej, železničnej dopravy a dobudovať stanice.

„V roku 2020 sa má dokončiť obchvat Bratislavy, ale ten dopravné problémy nevyrieši. Treba vybudovať základný okruh mesta, predĺženie ulice Bajkalská, Pionierska, cez koľajisko, Pražská ulica, ktorý  umožní plynulejšiu dopravu v centre mesta,“ vysvetľuje spoluautor grafickej časti atlasu Peter Gura. 

Vzorom pre Bratislavu by mohla byť nielen Praha a Viedeň, ale aj Brno.

Ďalším krokom by mala byť konferencia s odborníkmi aj zo zahraničia, ktorí by sa vyjadrili k situácii v našom hlavnom meste a poradili, aké ďalšie kroky podniknúť.

Autorom sa vydaním práca na atlase neskončila. „ Našou ambíciou je dostať atlas do Európy, preto pracujeme na preklade do anglického jazyka,“ prezradil P. Žalman.

 

Ing. Arch. Peter Žalman, CSc. (nar. 1953)

1978 – SVŠT Fakulta architektúry, Bratislava, 1989 titul CSc.

1978 – 1989 Stavoprojekt Bratislava š.p., samostatný projektant

1989 – 1990 riaditeľ, od r. 1991 autorizovaný architekt, slobodné povolanie

1995 – 2005 externé pôsobenie ako hosťujúci docent na fakulte architektúry STU v Bratislave

Autor viacerých odborných článkov

Architektonický atlas Bratislava 1972 – 2002, autor 1. časti

Architektonický atlas centra Bratislavy 1989 – 1999, 2. časť

Získal veľa cien vo verejných architektonických a urbanistických súťažiach

Viceprezident Spolku Architektov Slovenska

Záujmy: turistika, cestovanie

Vybrané projekty:

Múzeum moderného umenia Danubiana

Rekonštrukcia Augustovský dom Banská Štiavnica

Architektonické riešenie pamätníka Holokaustu v Bratislave

Štúdie revitalizácie cukrovarov Trnava, Sládkovičovo, Šurany

Územný plán zóny Cvernovka

Parte Štefan Hudzík (06.04.2017)

S hlbokou bolesťou v srdci oznamujeme rodine, príbuzným, priateľom a známym, že dňa 4.4. 2017 nás navždy náhle a nečakane opustil akademický sochár Štefan Hudzík vo veku 63 rokov.

Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 8.4. 2017 o 14:00 v rímskokatolíckom kostole v Spišskom Štiavniku.

Manželka Anna a dcéry Števka s rodinou, Eliška, Magdalénka a Agátka.

 

SH.jpg 

ART-IN-ARCHITECTURE” COMPETITION HUMBOLDT FORUM IN THE BERLIN PALACE (20.03.2017)

Vážené členky a členovia SVÚ,

sprostredkúvame Vám informáciu od nášho kolegu, prezidenta IAA Europe, o možnosti zapojiť sa do súťaže v oblasti umenia v architektúre. Súťaž je otvorená, v prvom kole anonymná. zúčastniť sa môže každý umelec, ale bez nároku na odmenu v 1. kole.

Do druhého kola porota vyberie 20 umelcov, ktorí za účasť dostanú odmenu á 2000 Eur.

Bližšie informácie a link na podmienky súťaže nájdete nižšie
viac info ...
Parte Ida Reindlová (10.03.2017)

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že v nedeľu 5. marca 2017 navždy odišla do umeleckého neba zakladajúca členka Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX, pani Ida Reindlová.

 Posledná rozlúčka bude v piatok 10. marca 2017 o 15.30 v Krematóriu v Bratislave.

 

parte ida reindlova.jpg 

PONUKA PRE VÝTVARNÍKOV (24.02.2017)

Na základe spolupráce Slovenskej výtvarnej únie s Miestnym úradom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto ponúkame vám MOŽNOSŤ VYSTAVOVANIA VO VÝSTAVNÝCH PRIESTOROCH V CENTRE MESTA.

KDE: Zichyho palác (vstup priamo z ulice). K dispozícii sú  dve sály (prízemie a suterén) o rozlohe 120 m².

TERMÍN: od začiatku apríla v mesačných intervaloch.

POPLATOK: 300,-Eur / mesiac (prenájom priestoru,  náklady spojené s dozorom na výstave, energie, upratovanie).

OTVÁRACIE HODINY: utorok – sobota od 14.00 hod do 18.00 hod. Otváracie hodiny galérie je možné po dohode meniť.  

PROPAGÁCIA VÝSTAVY: Výstava bude súčasťou bulletinu, ktorý pripravuje MÚ mestskej časti Bratislava - Staré Mesto každý mesiac, rovnako bude figurovať v programe v rámci Staromestských novín, na sociálnych sieťach, na webe Starého Mesta a SVÚ.

Povinnosťou vystavovateľa bude uviesť spoluprácu so Starým Mestom a SVÚ na propagačných materiáloch k výstave (plagát, pozvánka, a pod.), vrátane loga. Tie si bude pripravovať vystavovateľ na vlastné náklady.

KONTAKT na prípadné otázky, obhliadku priestorov a uzatvorenie písomnej dohody, ktorej súčasťou budú práva a povinnosti obidvoch zúčastnených strán:

Mgr. Ľubica Janegová

vedúca oddelenia kultúry

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava

Tel.:      +421 259 201 605

Mob.:    +421 911 403 984

E-mail:  lubica.janegova@staremesto.sk
International competition of portraits (21.02.2017)

Registration deadline: February 28, 2017

Dates of the Art Portrait Club Festival: March 09-12, 2017.

International competition of portraiture "Art Portrait Club" will be held at the largest International Art Center "Moscow House of Artists".
Adress: Moscow, Str.Kuznetsky Most, 11.

The exhibition is open daily from 11.00 to 21.00.

The exposition will present more than 1000 art objects from more than 20 countries, including Russia, Ukraine, Belorussia, Kazakhstan, Portugal, Italy, France, the UK, Germany, the Czech Republic, Estonia, Lithuania and others. The Jury works during 6 days in order to appraise art objects of the participants. 

The program of the Art Portrait Club Festival includes the following sections:

  1. International Pictorial Portrait Competition
  2. International Graphic Portrait Competition
  3. International Competition of Sculptural Portrait
  4. International Competition of Textile Portrait
  5. International Portrait Competition in Arts & Crafts
  6. International Competition of Portrait Photography

 

Všetky ostatné detailné informácie a prihlášky nájdete na linku:

http://artportrait.club/index.php/en/

 

Human rights? H2O - Special edition 2017 (21.02.2017)
Curated by Roberto Ronca
 

FONDAZIONE OPERA CAMPANA DEI CADUTI | ROVERETO (TN) | Italy

 

"HUMAN RIGHTS? # H2O then asks Artists to speak about Water because of its human rights involment.

Furthermore, HUMAN RIGHTS? # H2O calls to do so in an original way, significant, concrete and talking with transport involvement can communicate to the public its nature, its strength, its sacredness and the need to protect its essence.

The water belongs to everyone; and if it belongs to everyone, we all have to learn to know it and to respect it.

Speak about Water as primary right means to aim to women, men, girls and children from whom we have an essential and urgent duty: to understand, through the images, the sacred respect for that which creates life.

Without the water, none of us would exist; the water makes us what we are.

We celebrate the water to celebrate the life.


The participation is free

 

Please find attached the project, the regulation and the application form

To participate in the selection please read carefully the rules and follow its instructions

 

Všetky detailné informácie nájdete na nasledujúcich linkoch:

http://aiapi.it/h2oen

http://aiapi.it/wp-content/uploads/2016/11/Informativa-HR-H2O-en.pdf

Art Week in Turkey (21.02.2017)

Art Week in Turkey and the International Fair "ART ANKARA": March 16-19, 2017

In 2017, the International exhibition-competition "Art Week in Turkey" held in conjunction with the annual International Fair of Contemporary Art "ARTANKARA", one of the most important and significant events in the art world and the Asian region of Turkey.
 
All applications for the fair works involved in the competitive evaluation by an international jury from Turkey and several countries in Europe and Asia.
 
COMPETITION PROGRAM
Simultaneously with the exhibition-fair program participants Art Week in Turkey will participate in the contest, the following programs:
1) Competition classical painting
2) The avant-garde painting contest
3) abstract painting contest
4) contest art photography
5) sculpture contest
6) Competition graphics
7) Installations
8) Digital Art

 Všetky detailné informácie nájdete na nasledujúcom linku:

http://artfair.pro/index.php/contests

 

XIX Cerveira International Art Biennial (21.02.2017)

International Competition | XIX International Biennial of Cerveira Art | Proposals until March 14, 2017

The XIX International Biennial of Cerveira Art will be held from 15 July to 16 September, 2017, under the theme "FROM POP ART TO TRANSAVANTGARDES, Folk Art Appropriations ", which proposes a reflection on the technological shock that we have been going through and which can only been achieved by accumulating knowledge through the centuries and through the identity of our people.

Všetky detailné informácie nájdete na nasledujúcom linku:

http://bienaldecerveira.org/concurso-internacional-3/

FORMA VIVA 2017 (21.02.2017)

Informácie o Medzinárodnom sympóziu sochárov FORMA VIVA 2017, ktoré sa uskutoční od 03.-29.07.2017 v Slovinsku (Krka) nájdete na nasledujúcich linkoch:

https://www.dropbox.com/s/7d4du1pdps6hp8k/en_Open%20call%20for%20Forma%20Viva%202017.pdf?dl=0

 

http://www.galerija-bj.si/en/novice/novica/razpis_za_udelezbo_na_mednarodnem_kiparskem_simpoziju_forma_viva_2017/

Vyplnené prihlášky organizátor prosí poslať  do 17.03.2017.

«na začiatok «naspäť [1/6] ďalej» koniec»
Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB