Združenie keramikov Slovenska

 

BALÁŽOVÁ Edita

BANÁŠOVÁ Mária

BREZIANSKA Sylvia

BURIANOVÁ Alena

ČEPIŠŠÁKOVÁ Andrea

ČERNÁ - KORKOŠOVÁ Jana

ČERVÍKOVÁ Jana

ČTVERÁKOVÁ Libuša

FABIÁNOVÁ Lucia

HABOVÁ Rozália

HANKO Milan

HOLEŠOVSKÝ Ilja

HORVÁTHOVÁ Anna - Predsedníčka

HOŠŠOVÁ Paulína

KORKOŠ Otto

KOSOVÁ Daniela

KUŠÍK Michal

KUTÁKOVÁ Adriena

LIZÁKOVÁ Lucia

LUNTNEROVÁ Bernardína

LUPTÁKOVÁ Gabriela

MARKOVIČOVÁ Ivica

MARTH Juraj

MICHALKO Ľubo

MOLČÁNYOVÁ ZDRAVECKÁ Mária

ORIŠKO Štefan

PODSTRELENCOVÁ Milica

PRIESOL Ján

ROLLEROVÁ Magdaléna

RUDAVSKÁ Mária

SELINGEROVÁ Veronika

SRNÍKOVÁ Eva

SUŠIENKA Jozef

ŠEBOVÁ Eva

ŠEVČÍK Ján

VANEK Imrich

VIDROVÁ Ivica

Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB