17.02. – 02.03. 2014

 

ALOJZ DRAHOŠ

 

Reminiscencie

Sochy, plastiky, reliéfy, medaily 

 

Kurátor: Bohumír Bachratý

 

Fotografie albumu: Ivan Kříž
Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB