28.02. – 18.03. 2012

 

ASIMILÁCIA VS ORIGINÁL

Transmediálny priestor grafiky

(VŠVU Bratislava a Akadémia umení Banská Bystrica)

 

Autor projektu: Igor Benca

Kurátorka:  Alena Vrbanová

 

   

 

Fotografie albumu: Andy Kozárová

Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB