09.06. – 21.06. 2009

FRANTIŠEK KUDLÁČ (1909-1990)

MAĽBA - KRESBA - GRAFIKA - DIVADELNÁ A FILMOVÁ TVORBA


Kurátor: Bohumír Bachratý


Fotografie albumu: Mária Baloghová

Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB