Rokom 2004 sa začala nová etapa v programe Výstavnej siene SVU v budove Umeleckej besedy slovenskej na Dostojevského rade v Bratislave.

Ťažiskom výstavného programu sú kolektívne výstavy členov SVU, na ktorých je prezentovaná umelecká činnosť jednotlivých združení. Výstavy sa striedajú podľa schváleného plánu výstav najmenej raz za mesiac.

Do plánu výstav sú začlenené aj výstavy významných umeleckých osobností.

Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB