Kto sme

Slovenská výtvarná únia je otvorená, nepolitická, ochranno-stavovská profesionálna organizácia, zastrešujúca združenia profesionálnych výtvarných umelcov a teoretikov.

Vznikla v roku 1991 a ako právny subjekt má celoslovenskú pôsobnosť so sídlom v pôvodnej budove bývalej Umeleckej besedy slovenskej (1924 architekti Balan a Grossman) na adrese Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava.

Slovenská výtvarná únia je členom medzinárodnej mimovládnej organizácie International Association of Art – I.A.A. UNESCO, má zastúpenie vo Výkonnom výbore IAA EUROPE UNESCO, aktívne sa podieľala na príprave i priebehu Konferencie o právnom a sociálnom postavení výtvarných umelcov v Európe (Paríž, Centre Pompidou, 2008), je členom Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu a má zastúpenie v Grémiu, ktoré SKKD reprezentuje doma i v zahraničí.

Viac informácií o činnosti a aktivitách Slovenskej výtvarnej únie nájdete v aktuálnych publikáciách Ročenka SVÚ 2014/2015 a Ročenka SVÚ 2013/2014, ktoré si po kliknutí na obrázky môžete stiahnuť. V tlačenej forme sú dostupné v Galérii UMELKA.

  

 

Hlavné priority a poslanie SVÚ

- zastupovanie a koordinovanie záujmov členov SVÚ, výtvarných umelcov a teoretikov vo vzťahu k legislatíve; ochrana a presadzovanie postavenia umelcov, výtvarnej tvorby a umenia v oblasti spoločenskej, sociálnej a ekonomickej,

- spolupráca s obdobnými organizáciami doma i v zahraničí,

- zabezpečovanie a koordinovanie činnosti a služieb podľa záujmov a potrieb členov SVÚ; ide najmä o činnosti informačného, výstavného charakteru v oblasti rozvoja výtvarného umenia.

- štatút umelca (pre zobrazenie kompletného materiálu v slovensko-anglickej verzii kliknite na obrázok nižšie)

 


 
 
 
Partneri SVÚ
 
 
 
 
 

 
 
 LITA, autorská spoločnosť
 

 
Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB