Klub umelcov UMELKA

Dostojevského rad 2

811 09 Bratislava

3. poschodie

(vchod z boku budovy, pred vstupom do Záhrady UMELKA,

v prípade prevádzky Galérie UMELKA priamo z galérie)


 

OTVORENÉ DENNE OD 16:30 DO 01:00 HOD / OKREM NEDELE

(počas letných mesiacov od 18:00 - 01:00)

KONTAKT / Jozef "Dodo" Barna:

0905 528 553

 

 

 

 

  

 Podávanie žiadostí o usporiadanie  výstavy

v Klube umelcov

 

Termín podávania žiadostí: priebežne na adrese office@svu.sk alebo v kancelárii Slovenskej výtvarnej únie, Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava

Trvanie výstavy: výstavy prebiehajú v mesačných cykloch

Koncepcia výstavného plánu: Mgr.art. Róbert Makar ArtD, podpredseda SVÚ

Spolupráca pri realizácii výstav: Mgr. Bohunka Zamecová, manažérka SVÚ

Žiadateľ o výstavu:

- v prípade zaradenia do výstavného plánu uhradí poplatok 110 Eur/členovia SVÚ, resp. 160 Eur/ nečlenovia SVÚ

- pre študentov vysokých škôl umeleckého zamerania, architektúry, dizajnu  60 Eur (vhodné na vystavenie diplomovej / semestrálnej práce)

- 60 Eur absolvent vysokej školy umeleckého smeru (do 3 rokov po skončení školy)

- žiadateľ  na výstavu zabezpečí návrh pozvánky, plagát 1 ks (rozmer 85 x 60 cm)

 

SVÚ zabezpečí:

- priestor pre výstavu v Klube umelcov v dohodnutom termíne

- účasť zodpovedného zástupcu SVÚ pri inštalácii

- občerstvenie na vernisáži  

- rozoslanie pozvánok mailom (v rámci databázy) a ich zverejnenie na webe SVÚ  

- počas vernisáže priestor Klubu na 1,5 hod  prednostne pre pozvaných návštevníkov výstavy

- propagačné „áčko“ pre plagát  pred vchodom do Klubu umelcov

- priestor pre propagačný leták vystavujúceho výtvarníka na dverách (vstup ku schodisku do Klubu) v hale SVÚ

 

KLUB UMELCOV

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB